Vastuullinen sijoittaminen on myös helppoa – alkuun pääset jo 30€ kuukausierällä

Merkittävä osa pohjoissuomalaisista säästäjistä ja sijoittajista pitää vastuullisuutta tärkeänä tekijänä sijoituspäätöksissään. LähiTapiola Pohjoinen auttaa myös sinut alkuun vastuullisessa sijoittamisessa. LähiTapiolan Varainhoito palkittiin jälleen tänä vuonna Suomen parhaana vastuullisena varainhoitajana.

Merkittävä osa pohjoissuomalaisista säästäjistä ja sijoittajista pitää vastuullisuutta tärkeänä tekijänä sijoituspäätöksissään. LähiTapiola Pohjoisen teettämän kyselyn vastaajista 57 prosenttia arvioi vastuullisuuden vaikuttavan paljon tai jonkin verran sijoittamispäätöksiinsä.

Vastuullisuuden huomioiminen sijoituspäätöksissä on osa riskienhallintaa ja fiksua koska sijoittamalla vastuullisesti säästäjä on mukana vaikuttamassa kestävämpään tulevaisuuteen sekä lähiympäristössään että maailmanlaajuisesti – tuotoista tinkimättä.

Vastuullinen varainhoitaja raportoi läpinäkyvästi vastuullisuusteoistaan sekä sijoitusten positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista. LähiTapiola Varainhoito tarjoaakin asiakkailleen ajantasaista tietoa sijoitusten vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Yhtiö raportoi vastuullisuuden toteutumisesta vuosiraportissa sekä YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Voit lukea lisää vastuullisesta sijoittamisesta LähiTapiolan nettisivuilta: Vastuullinen sijoittaminen LähiTapiola Varainhoidossa.

LähiTapiola Varainhoito on YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaatteen allekirjoittaja. ”Kohteemme valitaan tarkoin”, kertoo LähiTapiola Pohjoisen Jaana Niva.

LähiTapiola tekee sijoituskohteista ja rahastokumppaneista aina oman vastuullisuusanalyysin ja -luokituksen. Lisäksi arvioissa hyödynnetään ulkopuolista informaatiota.

”LähiTapiolassa vastuullisuus on ihan ykkösasia. LähiTapiola Varainhoito ei esimerkiksi sijoita kiistanalaisten aseiden valmistajiin tai ympäristönormien rikkojiin.

LähiTapiola Varainhoito tekee sijoituskohteista ja rahastokumppaneista pääasiallisesti oman vastuullisuusanalyysin ja –luokituksen ja tarvittaessa hyödyntää ulkopuolista vastuullisuusarviointia.

”Meille vastuullisuus on myös sitä, että jokaiselle asiakkaalle valitaan oman riskitason mukainen sijoitusratkaisu. Ettei varovaiselle säästäjälle tule liian tuottohakuista salkkua tai tuottohakuiselle sijoittajalle liian varovaista, kertoo LähiTapiola Pohjoisen sijoitusasiantuntija Jaana Niva.

Vastuulliseksi sijoittajaksi 30 eurolla

LähiTapiola Varainhoito palkittiin tänä vuonna maamme parhaana varainhoitajana vastuullisessa sijoittamisessa. Valinnan tekivät instituutiosijoittajat SFR-tutkimusyhtiön (Scandinavian Financial Research) kyselytutkimuksessa. LähiTapiola Varainhoito on saanut vastaavan palkinnon viidesti viimeisen seitsemän vuoden aikana.

”Hieno saldo, joka kertoo pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä. Vastuullisuus on ollut aina osa toimintaamme. On hienoa, että tuoton tavoittelu ei ole ristiriidassa ympäristö- ja vastuullisuusasioiden kanssa”, LähiTapiola Pohjoisen Jaana Niva pohtii.

Vastuullisuus näkyy nykyään vahvasti LähiTapiolan sijoitustuotteissa. Marraskuussa viidentoista rahaston nimeen liitettiin vastuullinen-termi.

Esimerkiksi Sijoitusrahasto LähiTapiola Vastuullinen Vaikuttajakorko sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Rahasto sijoittaa ns. vihreisiin lainoihin ja muihin yritysten ja pankkien velkakirjalainoihin. Tutustu rahastoon. 

”Uusiutuva energia, julkinen liikenne ja asuminen”, luettelee Niva positiivisen vaikutuksen kohteita, joihin korkorahaston varoja sijoitetaan.

”Alkuun pääsee jo 30 eurolla”, hän vinkkaa.

LähiTapiola Pohjoisen talouskyselyn toteutti Kaleva Media lokakuussa 2019. Kyselyyn vastasi 653 kuluttajaa Pohjois-Suomesta.

 

Gallup vastuullisesta sijoittamisesta

Kartoitamme, minkälaisia säästäjiä ja sijoittajia pohjoissuomalaiset ovat. Gallupissa on vain 3 kysymystä, joten aikaa ei mene kauaa. Tulokset julkistamme tammikuussa 2020.

1. Vaikuttaako vastuullisuus säästämis- ja sijoituspäätöksiisi?

Miten vastuullisuus vaikuttaa sijoituspäätöksiisi?

Millä seuraavista vastuullisuuden osa-alueista on vaikutusta sijoituspäätöksiisi?

Kiitos vastauksista!

Sijoittamalla vastuullisesti olet mukana vaikuttamassa kestävämpään tulevaisuuteen lähellä ja kaukana. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LähiTapiola Pohjoinen on yksi LähiTapiola-ryhmän 20 itsenäisestä, 100 % asiakkaidensa omistamasta elämänturvayhtiöstä. Henkilö-, maatila- ja yritysasiakkaamme saavat vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut henkilökohtaisesti ja paikallisesti.  Maantieteellisesti Pohjoinen alueyhtiö kattaa suurimman osan Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta ja puolet Keski-Pohjanmaan maakunnasta.  LähiTapiola-rahastojen säännöt ja avaintietoesitteet suomeksi ja ruotsiksi osoitteesta lahitapiola.fi. LähiTapiola Varainhoito on yksi Suomen suurimmista sijoituspalveluiden tarjoajista. Rahastomerkinnät teet helposti verkossa lahitapiola.fi tai soittamalla numeroon 09-453 8500.

 

Artikkeli on LähiTapiola Pohjoisen tuottamaa kaupallista sisältöä.