Huomio suojateille suomalaiset – katseen käännös omista oikeuksista toisten huomiointiin?

Valtaosa suomalaisista on kyselytutkimuksen mukaan huolestunut suojatieturvallisuudesta. Liikennesääntöjen rikkominen ja muiden tielläliikkujien riittämätön huomiointi ovat yleisimpiä ongelmia suojatieturvallisuudessa. Moni on myös huolissaan siitä, huomioivatko autoilijat riittävästi suojateillä liikkuvia lapsia.

Suomalaisista 59 % kertoo olevansa erittäin tai melko huolestunut suojatieturvallisuudesta, selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksesta. Erityisesti huolestuttaa lasten turvallisuus liikenteessä. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että autoilijat eivät huomioi riittävästi suojateillä liikkuvia lapsia. Koulujen jälleen alkaessa omaa suojatiekäyttäytymistään niin autoilijana, pyöräilijänä kuin jalankulkijanakin on hyvä pohtia.

”Suojatien kunnioitus ei myöskään Oulun seudulla ole tasolla, jolla sen pitäisi olla. Monin paikoin on muodostunut tavaksi, että jalankulkijat väistävät autoilijoita, vaikka liikennesääntöjen mukaan autoilijoiden tulee tehdä tilaa suojatietä ylittävillä ja sitä aikoville”, kertoo LähiTapiola Pohjoisen korvausjohtaja Heikki Pesonen.

Liikenneturvan kokoamien tietojen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana tieliikenteessä on kuollut vuosittain keskimäärin 29 ja loukkaantunut 420 jalankulkijaa. Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista yli puolet tapahtui suojatiellä. Eniten loukkaantumisia ja kuolleita on nuorissa ja iäkkäissä.

”Suurin yksittäinen syy suojateillä sattuviin onnettomuuksiin on se, että autoilijat eivät ymmärrä suojatien todellista merkitystä ja omaa vastuutaan suojatietä lähestyttäessä. Puutteellinen havainnointi on keskeisessä osassa suojatiellä sattuvissa liikenneonnettomuuksissa yhdessä väärän tilannenopeuden kanssa”, kertoo Pesonen.

Sääntöjen noudattaminen ja muiden huomiointi suurimmat ongelmat

Suojateiden turvattomuuden syiksi kyselyyn vastaajat nimesivät kaksi syytä ylitse muiden. Lähes 70 prosenttia pitää suurimpana ongelmana sitä, että autoilijat eivät huomioi suojateitä ja niillä liikkuvia. Lähes yhtä moni oli sitä mieltä, että pyöräilijät eivät noudata suojatien sääntöjä.

”Turvallinen liikenne edellyttää yhteispeliä, toisten huomiointia ja vuorovaikutusta. Toisten huomioon ottaminen ja yleinen varovaisuusperiaate pitäisi aina mennä ”sääntökikkailun” edelle. Liian moni haluaa pitää omista oikeuksistaan kiinni liikenteessä. Säännöt eivät pelasta onnettomuuksilta vaan ihmisten oikeanlainen, muut tienkäyttäjät huomioiva toiminta”, toteaa Pesonen.

”Turvallinen liikenne edellyttää yhteispeliä, toisten huomiointia ja vuorovaikutusta. Toisten huomioon ottaminen ja yleinen varovaisuusperiaate pitäisi aina mennä ”sääntökikkailun” edelle.”

Suojatieturvallisuudessa onkin kyse kaikkien tielläliikkujien käytöksestä. LähiTapiola pyrkii vaikuttamaan suojatieturvallisuuteen muun muassa julkisen keskustelun kautta ja kampanjoimalla liikenneturvallisuuden puolesta. LähiTapiola haluaa nostaa esille keinoja, joilla teemme liikenteessä liikkumisesta turvallisempaa ja vähennämme onnettomuuksien määrää. Koulujen alkaessa elämänturvaajat jalkautuvat valtakunnallisesti suojaamaan suojateitä myös Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.

”Turvallinen suojatie kuuluu kaikille. Autoilijoiden ja muiden tiellä liikkujien on syytä kiinnittää erityistä huomiota koululaisiin, jotka pian aloittavat syyslukukauden”, LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas kommentoi.

Keskeisimmät ongelmat suojateiden turvallisuudessa (N=1037)

  • Autoilijat eivät huomioi suojatiellä liikkuvia 66 %
  • Pyöräilijät eivät noudata suojatien sääntöjä 65 %
  • Jalankulkijat eivät huomioi riittävästi autoilijoita 35 %
  • Olosuhteet tekevät usein vaikeaksi suojateiden havaitsemisen 26 %
  • Suojateitä ei ole riittävän paljon 8 %
  • Suojateitä on liikaa ja ne häiritsevät liikenteen sujuvuutta 4 %
  • Jokin muu 4 %
  • Ei mikään yllä mainituista 1 %
  • EOS 5 %

Kyselytutkimuksen tulokset selvisivät LähiTapiolan tilaamasta Arjen katsaus -tutkimuksesta, jonka toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1037 ihmistä helmikuussa 2019. Vastanneet edustavat maamme 15-74 -vuotiasta väestöä.

LähiTapiola Pohjoinen on yksi LähiTapiola-ryhmän 20 itsenäisestä, 100 % asiakkaidensa omistamasta elämänturvayhtiöstä. Henkilö-, maatila- ja yritysasiakkaamme saavat vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut henkilökohtaisesti ja paikallisesti.  Maantieteellisesti Pohjoinen alueyhtiö kattaa suurimman osan Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta ja puolet Keski-Pohjanmaan maakunnasta. 

 

Artikkeli on Lähitapiola Pohjoisen tuottamaa kaupallista sisältöä.