Säästöt tuottamaan? Näin saat hajautetun salkun, suursijoittajan edut ja valitsemasi riskitason helposti

Sijoittamisen ja säästämisen keinot ovat monet. Erityisesti aloittelevalla säästäjällä osa sijoitusmuodoista jää helposti vaille huomiota. Sopiva ratkaisu voi olla yllättäväkin säästämiskeino.

Sijoitusvakuutus kuuluu tähän ryhmään. Se on tuoreen kyselyn mukaan yksi vähiten säästäjiä kiinnostavista sijoitusmuodoista, vaikka vakuutussäästämisen avulla voi yhdistää helposti useimmille säästäjille tärkeät teemat: hajautuksen, halutun riskitason ja LähiTapiolalla myös suursijoittajan edut pienemmilläkin summilla. Tieto selviää LähiTapiola Pohjoisen Pohjois-Suomen kuluttajille teettämästä talouskyselystä*.

Pohjoissuomalaiset ovat eniten kiinnostuneita tili- ja talletussäästämisestä. Rahastot ovat toiseksi ja osakkeet kolmanneksi kiinnostavin sijoitusmuoto.

Pienehkö kiinnostus sijoitusvakuutusta kohtaan on harmillista siksi, että sijoitusvakuutus sopii nimestään huolimatta tavalliseen säästämiseen. Vakuutussäästämisen avulla voi myös turvata läheistensä taloutta ja suunnitella perinnönjakoa. Vakuutussäästäjä voi laittaa säästöön joko isomman summan kerralla tai kerryttää säästöjä pienemmissä osissa ja kertyneet säästöt ovat tarpeen tullen hänen nostettavissaan.

Sijoitusvakuutuksen avulla voi säästää vaivattomasti itselleen tai läheisilleen ja pitää samalla huolta lähimmäistesi taloudellisesta turvasta. Sijoitusvakuutukseen on liitetty henkivakuutus kuoleman varalta, jolloin vakuutetun menehtyessä säästöt maksetaan kuolintapauskorvauksena hänen määrittämälleen edunsaajalle tai vakuutetun kuolinpesälle.

”Asiakkaamme arvostavat sitä, että saavat asiantuntevan varainhoitajan hoitaman salkun ja voivat itse nukkua yönsä rauhassa”

”Perintösuunnittelu vakuutuksen kautta on ollut monelle tärkeä asia. Lisäksi asiakkaamme arvostavat sitä, että saavat asiantuntevan varainhoitajan hoitaman salkun ja voivat itse nukkua yönsä rauhassa”, kertoo LähiTapiola Pohjoisen sijoitusasiantuntija Paula Leppänen tyypillisistä syistä valita sijoitusvakuutus.

Sijoituskohteen vaihto veloituksetta

Yksi LähiTapiolan sijoitusvakuutuksen parhaista puolista on, että piensijoittajakin saa suuren sijoittajan edut. Niinpä sijoitusvakuutus sopii niin aloittelijalle kuin kokeneelle sijoittajalle.

Aloittelevalle sijoittajalle sijoitusvakuutus on hyvä vaihtoehto saada käyttöön laajasti hajautettu salkku. Vakuutuksen kautta voi päästä kiinni sijoituskohteisiin, joihin piensijoittajalla ei yleensä ole pääsyä. Laajan hajautuksen varainhoitosalkut mahdollistavat laajan kattauksen sijoituskohteita ja edullisen hinnoittelun. LähiTapiola sijoittaa varat vain kohteisiin, joihin se oikeasti uskoo ja itsekin sijoittaa.

”Vakuutuksen kautta voi päästä kiinni sijoituskohteisiin, joihin piensijoittajalla ei yleensä ole pääsyä.”

Sijoittaja voi joko itse päättää sijoituskohteista ja säästöjen kohdentamisesta tai halutessaan antaa ammattilaisen hoitaa sen puolestaan. Sijoitusvakuutuksen avulla useiden sijoitusten hallinnointi onnistuu saman sopimuksen avulla.

Sijoitusvakuutuksia tarjoavat henkivakuutusyhtiöt. Koska sijoituskohteen omistusoikeus säilyy vakuutusyhtiöllä, tästä syntyy sijoitusvakuutuksen keskeisin veroetu. Sopimuksen sisällä voi myydä tai siirtää sijoituksia sijoituskohteesta toiseen ilman välittömiä verovaikutuksia. Muuttaessaan sijoitussuunnitelmaa säästäjä ei siis maksa veroja. Vakuutussäästäjä hyötyy tästä, sillä sopimukseen jääneet osuudet kasvattavat säästöjä korkoa korolle etenkin sijoitusajan ollessa hyvin pitkä.

”Säästäjä voi päättää sijoituskohteista tai antaa ne ammattilaisen hoidettavaksi”, kertoo Paula Leppänen.

”Asiakkaamme pitävät siitä, että voivat muuttaa sijoitussuunnitelmaa ilman kuluja ja saavat lisäksi Korkohyvityksen osalle sijoitustaan. Myös korkoa korolle on monelle tärkeä tekijä, sillä sijoitusvakuutuksessa ei makseta vuosittain verottajalle veroja kertyneestä tulosta”, Paula Leppänen muistuttaa.

Laajan hajautuksen varainhoitosalkuille LähiTapiola tarjoaa myös Korkohyvityksen. Korkohyvitys on varainhoitosalkun kiinteän koron osuus, joka muodostaa tänä ja ensi vuonna jopa puolet salkun arvosta. Sen tehtävänä on tarjota kilpailukykyistä korkotuottoa ja pienentää sijoitusten riskiä. Korko ja sen osuus varainhoitosalkusta vahvistetaan vuosittain etukäteen seuraavalle kalenterivuodelle.

* LähiTapiola Pohjoisen talouskyselyn toteutti Kaleva Media lokakuussa 2019. Kyselyyn vastasi 653 kuluttajaa Pohjois-Suomesta.

Voit varata tapaamisen oman sijoitusneuvojan kanssa LähiTapiolan nettisivuilla.

 

LähiTapiola Pohjoinen on yksi LähiTapiola-ryhmän 20 itsenäisestä, 100 % asiakkaidensa omistamasta elämänturvayhtiöstä. Henkilö-, maatila- ja yritysasiakkaamme saavat vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut henkilökohtaisesti ja paikallisesti.  Maantieteellisesti Pohjoinen alueyhtiö kattaa suurimman osan Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta ja puolet Keski-Pohjanmaan maakunnasta.

 

Sijoitusvakuutukset tarjoaa LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja omaisuudenhoitaja toimii LähiTapiola Varainhoito Oy. Laajan hajautuksen varainhoitosalkut ovat liitettävissä LähiTapiola Sijoitusvakuutukseen tai LähiTapiola Kapitalisaatiosopimukseen.

Verotus on esitetty 1.1.2019 mukaisesti. Verotussäännökset ja -käytännöt voivat muuttua. Informaatiota ei tule käsittää kehotuksena sijoittaa tiettyyn omaisuusluokkaan tai sijoituskohteeseen. Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitustuotetta tai –palvelua koskeviin materiaaleihin. Vakuutusten ja sijoituskohteiden avaintietoasiakirjat löydät osoitteesta www.lahitapiola.fi 

Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvonkehityksestä. Sijoitusten arvo voi laskea, joten sijoittamiseen liittyy pääoman menettämisen riski kokonaan tai osittain. Sijoituskohteen historiallinen tuotto ei ole tae sijoituksen tulevasta arvonkehityksestä eikä toteutunut korkohyvitys ei ole tae tulevien vuosien korkohyvityksistä. Vakuutussäästöillä ei ole talletussuojaa.

 

Artikkeli on Lähitapiola Pohjoisen tuottamaa kaupallista sisältöä.