OSAO vastaa ICT-alan osaajapulaan – uusi tutkinto tuo oppilaitokseen huippuympäristöt ja E-sportin

ICT-alan työvoimapula on puhuttanut teknologiavetoisella Oulun seudulla. Uuden tieto- ja viestintätekniikan tutkinnon myötä OSAO tahtoo kehittää koulutuksen huippuunsa, jotta osaajia riittäisi.

Oulun seudulla tarvitaan jatkuvasti lisää teknologian asiantuntijoita: ICT-alan ammattilaisia tarvitaan alan yritysten lisäksi monilla muillakin toimialoilla, ja osaajapula on vilkkaasti kehittyvällä alalla suurta.

OSAO tahtoo vastata uhkaavaan osaajapulaan uuden tutkinnon siivittämin keinoin. Ammatillisen koulutuksen vanhat tieto- ja viestintätekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot yhdistyvät syksystä 2020 alkaen uudeksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoksi.

Kahdessa yksikössä aiemmin toimineet tutkinnot keskitetään Kaukovainion tekniikan yksikköön, jossa parhaillaan kehitetään uusia opetusympäristöjä ja valmistellaan opetusta. Uudesta tutkinnosta valmistuu elektroniikka-, hyvinvointiteknologia- ja tietoverkkoasentajia, IT-tukihenkilöitä ja ohjelmistokehittäjiä.

Uudenkarheat huippuympäristöt jokaiselle perustutkinnon eri osa-alueelle ovat yksi OSAOn valtti tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa. (Kuva: Sami Uusikylä)

”Tutkintojen yhdistäminen ja keskittäminen ei ole aivan yksinkertainen juttu, mutta tässä tapauksessa voi sanoa, että 1+1 on enemmän kuin 2! Saamme aikaan yhden toisen asteen vahvimmista tieto- ja viestintätekniikan koulutusympäristöistä OSAOon”, kertoo yksikönjohtaja Vesa Pirilä.

OSAOon rakennetaan jokaiselle suuntautumisvaihtoehdolle omat, nykystandardien mukaiset ympäristöt. Opiskelijat hakevat yhteishaussa suorittamaan perustutkintoa, ja suuntautumisvaihtoehtoon hakeudutaan soveltuvuuskokeissa ennen opintojen alkua.

Yksilöllisiä polkuja ja e-urheilua

Tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa opitaan tekemällä – siksi oppimisympäristöihin panostaminen on OSAOssa tärkeää. Teknologiataitojen lisäksi myös alalla tärkeät sosiaaliset kyvyt ja ryhmätyötaidot opitaan tekemällä. Opiskelu tapahtuu ryhmissä ja omatoimisesti opettajajohtoisuuden sijaan.

”Sosiaalisia taitoja opetetaan panostamalla ympäristöihin ja prosesseihin. Se, että opitaan yhdessä luokassa opettajan alaisuudessa, on jo historiaa”, OSAOn lehtori Jyrki Tolonen tiivistää.

Isona toimijana OSAOlla on mahdollisuus satsata ympäristöjen lisäksi aitoon valinnaisuuteen eri suuntautumisvaihtoehtojen sisällä.

”Opiskelija voi valita vaikka ihan yksin jonkin osan, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä oppilaitoksen ja työelämän kanssa. Meillä on pitkät perinteet henkilökohtaisten polkujen toteuttamisessa, ja niitä kehitetään lisää koko ajan”, kertoo koulutuspäällikkö Juha Moilanen.

Yksilöllistetyt opinnot ovat avainsana OSAOssa: paitsi eri alan osa-alueille, myös eri opiskelijoille räätälöidään juuri omanlaista oppimista. (Kuva: Sami Uusikylä)

Yksi osoitus OSAOn tarjoamista mahdollisuuksista on e-sport-tutkinnonosa, jossa treenataan joustavasti muutama tunti viikossa koko opintojen ajan. Ympäristöt on integroitu tieto- ja viestintätekniikan oppimisympäristöjen yhteyteen, ja yhteistyötä tehdään paikallisen Hercules Esports -seuran kanssa jo nyt.

”Kesken koulupäivän ei siis tarvitse lähteä mihinkään pelaamaan. Meillä on myös parhaat laitteet – koneista ei ole tingitty, vaan ne ovat huippulaatua!” iloitsee lehtori Antti Junttila.

OSAOn Antti Junttila, Juha Moilanen, Jyrki Tolonen ja Vesa Pirilä tähdentävät, että koulutus on työelämää varten. Oppilaitoksessa on tärkeää tietää, millaisia työtehtäviä alalla on. (Kuva: Sami Uusikylä)

Yksilöllistä ohjausta monipuolisessa koulutuksessa

Jyrki Tolonen kuvaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi sisäänheittoalaksi työelämään. Valmistunut opiskelija voi sijoittua lähes mihin tahansa toimialalle tai jatkaa opintoja korkeakouluun. Monipuolisille osaajille on tilausta tulevaisuudessa.

”Halutessaan itselleen voi rakentaa hyvinkin laajan osaamispaketin. Meillä voi opiskella esimerkiksi järjestelmäpuolen ja mennä sitten korkeakouluun opiskelemaan peliohjelmointia”, Antti Junttila vinkkaa.

Junttilan, Tolosen ja Moilasen mukaan tärkeintä alalla on motivaatio. Vaikka esimerkiksi ohjelmointi vaatii loogista päättelykykyä ja matemaattisia taitoja, muissa suuntautumisvaihtoehdoissa tarvitaan toisenlaisia taitoja.

”Opetamme opiskelijan oppimaan. Uuden opetussuunnitelman yhteydessä otetaan käyttöön toimintamalli, jossa yksi ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan kanssa opintojen etenemistä koko opiskelun ajan. Näin saavutetaan hyvä opiskelijatuntemus: meillä ei jätetä opiskelijaa yksin oppimisprosessinsa kanssa, vaan tuetaan hänen kasvuaan”, Juha Moilanen täydentää.

Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa oleville tarkoitettu yhteishaku alkaa 18. helmikuuta ja päättyy 10. maaliskuuta. Yhteishaussa uuteen tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon otetaan 130 opiskelijaa. Opiskelijavalintaan sisältyy pääsy- ja soveltuvuuskoe, ja opinnot alkavat elokuussa OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikössä.

OSAOssa on yhteishaussa tarjolla yhteensä yli 1770 opiskelupaikkaa. Hae osoitteessa opintopolku.fi.

OSAO

OSAO on Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen.

Kehitämme ja tarjoamme koulutuspalveluja joustavasti. Meillä on ammatillisen koulutuksen kaikki alat ja koko elinkaari – kaikille ikäryhmille. OSAOon on jatkuva haku ympäri vuoden.

OSAOlla on yli 3 000 työnantajakumppania ja 8 500 opiskelijaa. Mitattu opiskelijatyytyväisyys on 4,35/5.

Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAOn koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa, Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.

Tutustu OSAOn koulutustarjontaan >>

 

Teksti: Emilia Käsmä