AJO-Kiinteistöt rakentaa Ruskossa

AJO-Kiinteistöt Oy rakentaa, vuokraa ja myy toimitiloja muille oululaisille yrityksille. Yrityksen kaikki kiinteistöt on rakennettu Oulun kaupungilta vuokratuille tonteille Ruskon teollisuusalueelle.

Kaleva-vaaka-2

AJO-kiinteistöt Oy on ollut Oulun kaupungin asiakas toimintansa alusta alkaen jo 28 vuoden ajan. Yrityksen liiketoiminta perustuu uusille tonteille rakennettavien toimitilojen vuokraamiseen ja myyntiin. Tähän mennessä toimitiloja on rakennettu noin 5000 kerrosneliömetrin verran, kaikki Ruskon teollisuusalueelle.

Uudet kiinteistöt vaativat toteutuakseen tontin, joita Oulun kaupunki kaavoittaa suunnitelmallisesti yritysten käyttöön.

”Meillä on ollut Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa pitkä yhteistyö. Kaupungin porukka on suhtautunut aina joustavasti tontti- tarpeisiimme. Meitä on palveltu hyvin ja tonttimaata on riittänyt.”

Jorma Räinä, AJO-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja

Tällä hetkellä AJO-Kiinteistöt Oy:n rakennuksia sijaitsee Sälpäkujalla ja Puolatiellä. Vuokralla niissä on kymmenkunta yritystä kuljetus-, rakennus- ja energia-alalta. Vuokrattavien toimitilojen koko vaihtelee sadan ja viidensadan neliön välillä. Osa rakennetuista toimitiloista on myyty eteenpäin.

kaleva-3

Uusi tontti nykyisen viereen

Kymmenisen vuotta sitten Sälpäkujalla sijainneet toimitilat kävivät ahtaaksi ja syntyi tarve laajennukselle. AJO-Kiinteistöt otti yhteyttä Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin ja kysyi mahdollisuutta laajentaa toimintaansa viereiselle alueelle.

”Meidän kannaltamme lisätilojen rakentaminen ja koko prosessi eteni helposti. Esitimme kaupungille toiveemme lisämaasta, ja sen jälkeen he laittoivat siellä päässä liikkeelle tonttimuutoksen. Uusi tontti lohkottiin entisestä Oulun kaupungin sahan tontista. Meidän ei tarvinnut tehdä itse oikeastaan mitään.”

Samaan aikaan kun kaupunki vei lohkomista eteenpäin, pääsi AJO-Kiinteistöt jo suunnittelemaan rakentamista. Uudet toimitilat rakentuivat nykyisten viereen.

kaleva-1

Kehittyvä Rusko

Liiketoimintaa on kehitetty alusta saakka Ruskon teollisuusalueella, eikä muualle siirtymistä ole edes harkittu. Alun perin Rusko valikoitui yrityksen sijainniksi toimitusjohtajan oman asuinpaikan perusteella.

”Asuin aikanaan tuossa lähellä ja etsin toimitiloja kotini läheisyydestä. Toisaalta halusin myös, että sijainti olisi lähellä Oulun keskustaa.”

Jorma Räinän mukaan yrityksen sijainti Ruskon ytimessä on ajan myötä muuttunut vain paremmaksi.

”Uudet tiejärjestelyt ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Kasvavasta liikenteestä huolimatta liikkuminen on jopa sujuvampaa kuin ennen. Nelikaistaiselle Kuusamontielle on useita liittymiä ja kaupungin keskusta helposti saavutettavissa. Uuden Poikkimaantien sillan myötä Ruskon saavutettavuus on vain parantunut.”

Ruskossa sijaitsee mittava määrä erilaisia yrityksiä. Alueella on silti edelleen vapaana olevia tontteja, ja Räinä on tilanteeseen tyytyväinen.

”Meillä on tässä ympärillä aktiivinen yritysten verkosto ja vaihdamme säännöllisesti kuulumisia keskenämme. Tiiviistä yrityskeskittymästä huolimatta alueella on edelleen tilaa ja pystymme rakentamaan tänne uusia kiinteistöjä tulevaisuudessakin”.

AJO-Kiinteistöillä on tälläkin hetkellä hakemus sisällä uudesta tontista – sekin Ruskosta.

oulu_yyp_uusi2

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -palvelualue kuuluu Oulun kaupunkikonserniin. Palvelualue vastaa Oulun kaupunkisuunnittelusta ja teknisistä palveluista sekä useista viranomaistehtävistä liittyen kaupungin vesihuoltoon, rakentamiseen, pelastus- ja ympäristötoimeen.

Haluamme olla paras paikka yrityksille.

Katso Oulun Kaupungin vapaat yritystontit tästä!

 

Artikkeli on Oulun Kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tuottamaa kaupallista sisältöä.