Utajärvellä yrittäjyyttä tuetaan aidosti

Utajärven kunta tukee yrittäjyyttä poikkeuksellisen hyvin, ja kunnassa etsitään aktiivisesti uusia innovatiivisia tapoja sen edistämiseen. Yrittäjäystävällinen ilmapiiri on jalkautettu laajalle: elinvoiman edistämiseen ovat sitoutuneet mm. kunnanvaltuusto ja -hallitus, viranhaltijat, Utajärven Yrityspuisto Oy sekä kehittämisyhtiö Humanpolis Oy.

Utajärvellä on muodostettu selkeä toimintamalli, jonka mukaan edetään, kun uusi yrittäjä kiinnostuu kunnasta tai jo yrittäjänä toimiva haluaa kehittää toimintaansa. Päätöksenteko ja lupien saanti on joustavaa ja nopeaa. Kaikissa yrittämiseen liittyvissä asioissa voi kääntyä Utajärven Yrityspuiston puoleen, ja yhdessä asiantuntijoiden kanssa laaditaan tarvittavat aineistot liiketoimintasuunnitelmasta kannattavuuslaskelmaan ja tukihakemuksiin.

Mikäli yrityshanke edellyttää toimenpiteitä kunnalta, laaditaan yhdessä etenemissuunnitelma lupaprosessien käynnistämiseksi ja tiedotetaan tarvittavia tahoja. Asiaa viedään viipymättä ja systemaattisesti eteenpäin kunnan organisaatiossa ja huolehditaan, että yrittäjä on tietoinen etenemisestä. Näin madalletaan kynnystä uusien yritysten perustamiseen.

Yrityspuisto tarttuu toimeen

Utajärven Yrityspuisto Oy on kunnan perustama elinkeinojen ja teollisuuden kehittämisyhtiö. Yrityspuistossa paiskitaan töitä yrittäjyyden eteen kannustaen ja avoimesti keskustellen. Yrityspuisto voi rakentaa yritysten kanssa nopeasti uusia tiloja, mikäli juuri sopivia tai sellaisiksi modifioitavia tiloja ei ole tarjolla.

Keskustassa, valtatien ja rautatien välissä, sijaitsevan Lämpötien teollisuusalueen asemakaavoitus on parhaillaan käynnissä.

Parhaillaan Yrityspuisto kehittää erityisesti Mustikkakankaan ja Lämpötien teollisuusalueita sekä Rokua Geopark -matkailualuetta. Mustikkakankaalle on varmistettu häiriötön sähkönsaanti omaa linjaa pitkin viereiseltä Utasen voimalaitokselta. Suoran voimalaitossähkölinjan vuoksi sähkökatkokset ovat alueella todella harvinaisia. Lisäksi Utajärven vahvuuksiin lukeutuu niin yritysten kuin asumisenkin näkökulmasta monipuolinen tonttitarjonta ja koko kunnan alueelle rakennettu nopea valokuituyhteys.

Aktiivista yhteistyötä laaja-alaisesti

Yrittäjille järjestetään runsaasti erilaisia koulutuksia ja muita tilaisuuksia esimerkiksi kuukausittain kahvituokioita ajankohtaisen aiheen tiimoilta, ja usein paikalle kutsutaan asiantuntijoita keskustelemaan aiheesta. Myös alkutuottajille järjestetään tapaamisia ja koulutuksia.

Kunnan hankintaohje on kaikkien nähtävillä, ja hankinnat tehdään hankintalakia noudattaen. Tulevista hankinnoista tiedotetaan hyvissä ajoin kunnan nettisivulla, ja tarvittaessa niistä järjestetään esittelyjä. Pienissä hankinnoissa toimitaan kyseisen hankintaohjeen mukaisesti. Utajärven kunta selvittää aktiivisesti palvelusetelimahdollisuutta eri palvelualoilla. Käyttöönotto edellyttää, että alueella on riittävästi kyseistä palvelua tarjoavia yrityksiä.

Lasten ja nuorten yrittäjämäisiä valmiuksia vahvistetaan Utajärvellä niin opetuksessa kuin järjestötoiminnan parissa.

Utajärven koulussasatsataan yrittäjyyskasvatukseen: oppitunteja järjestetään yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa ja koulu on mukana erilaisissa yrittäjyyteen perehdyttävissä hankkeissa. Tavoitteena on myös se, että nuoret saadaan mukaan eri järjestöjen ja niiden organisoimien tapahtumien toimintaan reippaalla, yrittäjämäisellä otteella.

Hyvät kulkuyhteydet ja työvoimaa tarjolla

Teollisuusalueiden vieressä kulkee Oulun ja Kajaanin välinen valtatie 22 sekä rautatie, joten yhteydet ovat erinomaiset kauemmaksikin. Ouluun ajaa alle tunnissa, ja lentokentälle matkaa on noin 65 kilometriä.

Alueelta löytyy työvoimaa yritysten tarpeisiin, ja Oulun talousalue korkean teknologian yliopistoalueena tarjoaa yrityksellesi lisää kehittymis- ja toimintamahdollisuuksia. Kohtuulliset välimatkat ja toimivat kulkuyhteydet helpottavat myös pendelöintiä ja etätyöskentelyä.

Utajärven keskustassa sijaitsee yhteisöllinen työtila Syke, joka on tarkoitettu muun muassa yrittäjien, etätöitä tekevien sekä yhdistysten ja seurojen käyttöön. Työtilan käyttö on maksutonta.

Viime aikoina Utajärvellä on panostettu asukkaiden sujuvaan arkeen. Kunnassa on mm. maksuton varhaiskasvatus, mahdollisuus aamu- ja iltapäivätoimintaan kolmosluokalle saakka sekä kotihoidontuen kuntalisä 300 € / kk. Koteja lämmitetään ekologisella kaurakaukolämmöllä, ja kuntaan aletaan rakentaa ensimmäistä yhteisöllistä ja taloudellista GeoHouse Älykylää.

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan Utajärven mahdollisuuksiin!

Vuokko Paso, Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtaja

p. 040 632 8805, vuokko.paso@utajarvi.fi

www.utajarvi.fi/yrittajyys