Oulu auttaa taloyhtiöt eroon luparumbasta

Oulun kaupungin rakennusvalvonta on ottanut käyttöön taloyhtiöluvan, jolla koko taloyhtiön pesuhuoneiden peruskorjauksiin voidaan hakea rakennusluvat yhdellä kertaa. Toisin kuin esimerkiksi kylpyhuoneiden uusimisessa linjasaneerauksen yhteydessä, taloyhtiölupa on voimassa edellytysten täyttyessä jopa kymmenen vuotta. Osakkaat voivat toteuttaa kylpyhuoneremontit oman aikataulunsa mukaisesti sen aikana.

Tarkastusarkkitehti Anneli Paakkari ja korjausrakentamisen asiantuntija Olli Teriö Oulun kaupungin rakennusvalvonnan korjausrakentamisen tiimistä kertovat, että taloyhtiölupa on ensimmäinen vastaava lupamenetelmä Suomessa.

”Tarkoitus on helpottaa lupien hakemista ja parantaa remonttien suunnittelua ja valvontaa”, Teriö sanoo.

Taloyhtiölupaa hakiessaan taloyhtiö hakee sen pesuhuoneiden perustyypille niiden yhteisen rakennusluvan. Remonteille tehdään erityisesti rakenteiltaan, vedeneristykseltään ja muutoin kosteudenhallintaa koskien yhtenäiset suunnitelmat. Taloyhtiölupaan kuuluu, että taloyhtiöllä on siihen esimerkiksi monivuotisella puitesopimuksella kiinnitetty vastaava työnjohtaja. Taloyhtiöluvan voi hakea myös terassi- ja parvekelasituksille.

”Taloyhtiöissä kylpyhuoneiden tyylit ja rakenteet toistuvat, joten alussa sovituilla pelisäännöillä päästään lähtökohtaisesti etenemään kylpyhuone kerrallaan”, Teriö sanoo.

Ensisijaisesti taloyhtiölupaa haetaan viideksi vuodeksi. Siihen on kuitenkin mahdollista saada yhteensä toiset viisi vuotta jatkoaikaa, jos edellytykset edelleen täyttyvät.

”Sen myötä osakkailla on valmiiksi lupa, suunnitelmat ja vastaavan työnjohtajakin, kun kylpyhuoneremontti tulee heillä ajankohtaiseksi”, Paakkari sanoo.

Hän arvioi, että taloyhtiö saa yhtä kylpyhuoneremonttia laajemmassa kokonaisuudessa vastaavasta työnjohtajasta hyvän kumppanin, joka tuntee juuri kyseisen talon rakenteet ja haasteet. Hän huomauttaa, että vastaava työnjohtaja on tarvittu remonteissa aiemminkin, mutta uudessa mallissa sama henkilö tuntee talon tekniikan ja esimerkiksi 50-luvun pienkerrostalojen vaatimukset.

”Vanhassa käytännössä toteutunut valvonta on ollut laadultaan myös kirjava. Tällä uudistuksella halutaan sekä suunnitteluun että vastaavien työnjohtajien työlle jatkuvuutta. Tiedossa on myös se, että suunnittelijat ja työnjohtajat ovat kortilla korjausrakentamisbuumin aikana.”

Laatua ja rahansäästöä

Asunto-osakeyhtiöt omistavat hallitsemansa kiinteistön, joten lupaa hakee aina taloyhtiö ja lupakustannukset sälytetään yleisen käytännön mukaisesti osakkaille. Taloyhtiöluvan myötä osakkaat säästävätkin rahaa, sillä taloyhtiölupa maksaa noin 2-3 yksittäisluvan verran. Teriö lisää, että samalla taloyhtiölupa on arvokas dokumentti, joka osoittaa, että pesuhuoneremontit on tehty luvitettuina, hyvin suunniteltuina ja että niiden tekeminen on valvottu hyvin.

”Taloyhtiö on vastuussa siitä, että vedeneristykset on tehty oikealla tavalla. Pidempiaikainen suhde vastaavaan työnjohtajaan sekä laadukkaat suunnittelut auttavat hallitusta ja isännöitsijää pysymään kärryillä remonttien laadusta”, Paakkari lisää.

Ennen ensimmäistä kylpyhuonekorjausta pidetään  aloituskokous, johon osallistuvat rakennusvalvonnan ja taloyhtiön edustajat, vastaava työnjohtaja sekä isännöitsijä. Paakkari kertoo, että jo alkuvaiheessa sovitaan toimintatavoista esimerkiksi poikkeavien rakenteiden tullessa vastaan. Seuraavat kylpyhuoneremontit käynnistyvätkin ainoastaan ilmoitusmenettelyllä. Vastaava työnjohtaja hoitaa muuten tarvittavat tarkastukset kuten käyttöönottotarkastukset.

Normaali loppukatselmus pidetään kylpyhuoneille  samanaikaisesti joko viimeisen kylpyhuoneremontin toteuduttua, tai luvan takarajan saavutettua.

Paakkari ja Teriö painottavat, että rakennusvalvonnan korjausrakentamisentiimi on jatkuvasti tavoitettavissa ja neuvoo korjauksissa niin taloyhtiöitä kuin pientaloremontoijia.

Peruskorjaamisen tuki yhdestä huoneesta

 • Lisää resursseja

  Oulun rakennusvalvonta on lisännyt korjausrakentamisen ohjaamisen resursseja. Monipuolisen neuvonnan niin taloyhtiöiden kuin pientalojen korjaamiseen saa nyt yhdeltä tiimiltä.

 • Panostukset korjausrakentamiseen

  Korjausrakentamiseen panostetaan rakennusvalvonnassa sillä korjaaminen lisääntyy koko ajan ja onnistumista halutaan tukea.

 • Hyvät neuvot "kaupan päälle"

  Luvanvaraisuusarvioinnin ja lupakäsittelyn lisäksi tiimin asiantuntijat neuvovat LVI-, energia- ja rakenneasioissa.

 • Korjauskortit taloyhtiöille

  Taloyhtiöt ovat myös saamassa omia korjauskortteja, jotka ovat kattavia tietopaketteja esimerkiksi energiatalouden parantamiseen. Korjauskortisto tulee löytymään sivustolta energiakorjaus.info ja sen kehitystyö on osa e-Lighthouse- hanketta, jossa Oulun kaupunki on mukana.

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan  rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Solistinkatu 2, Ympäristötalo
p. 08 5584 3500
rakennusvalvonta (at) ouka.fi
Ma-pe 8 – 16
https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/

Artikkeli on Oulun rakennusvalvonnan tuottamaa sisältöä.