Yritys, joka kantaa vastuun – myös ympäristöstä

Ruskon Betonin arvoista yksi tärkeimmistä on vastuullisuus. Se näkyy päätöksinä, periaatteina ja tekoina yritystoiminnassa. Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä kumpuaa omistajien arvopohjasta; luonnosta ja kanssaihmisistä huolen pitämisestä.


Palkittua kehitystä ympäristön hyväksi

Rakennusteollisuudessa toimivana yrityksenä Ruskon Betoni tiedostaa ympäristövaikutuksensa. Vastuullisuus ympäristöä kohtaan ilmenee pääraaka-aineiden, kiviaineksen ja sementin, hallitussa käytössä.

– Tuotteemme käyttöiän ollessa jopa 100 vuotta, pyrkimyksemme on varmistaa, että sen tekemiseen vaadittavat raaka-aineet hyödynnetään ylimääräistä jätettä synnyttämättä ja että tuotantomme on energiatehokasta ja sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä, kertoo laatujärjestelmäpäällikkö Tomi Gutzén.

Tomi Gutzén

Tulevia kehitysaskeleita ympäristöystävällisyyden eteen ovat jätteiden hyötykäytön ja asemien energiatehokkuuden kehittäminen. Niihin liittyen Ruskon Betoni on tehnyt tutkimushankkeita yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Vuonna 2018 toteutettiin esimerkiksi Kiviaineksen lämmityksen hyötysuhdevertailu -hanke Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa ja ylijäämäbetoniselvitys Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa. Tuloksia hyödynnetään seuraavien vuosien aikana yrityksen toiminnassa.

Jatkuvan kehityksen johdosta Ruskon Betonille on myönnetty Euroopan valmisbetonijärjestön ERMCOn vuoden kansallinen ympäristöpalkinto vuonna 2007.

Ylijäämäbetoni hyötykäyttöön paikallisella kiertotalousyhteistyöllä

Vastuu ympäristöstä korostuu raaka-aineiden hyötykäytössä. Betonitoimitusten myötä ylijäämäbetonia syntyy pieniä, mutta jatkuvia määriä, kun laitteistoihin jäävä betoni palautuu takaisin valmisbetoniasemalle.

Oulun betoniaseman ylijäämäbetonille lähdettiin hakemaan suoraa hyötykäyttöä lähialueen maanrakennuskohteissa, jolloin myös kuljetuksiin liittyvät päästöt voitiin minimoida. Yhteistyökumppaniksi löytyi Oulun Kiertokaari Oy, joka kiertotalousyrityksenä oli myös ympäristöarvoiltaan sopivin.

Käsitelty ylijäämäbetoni valmiina hyötykäyttöön

Ylijäämäbetoni hyödynnetään Kiertokaaren uusien kierrätyspihojen pohjamateriaalina. Näin se pystytään hyödyntämään alle kahden kilometrin päässä ylijäämän lähteestä. Käytetty materiaali palvelee tulevina vuosina alueellisessa mittakaavassa olemassa olevaa kiertotaloutta. Yhteistyötä ylijäämäbetonin suorassa hyötykäytössä jatketaan tulevaisuudessakin.

Piuhatie 15, 90620 OULU
Puh. 020 7933 400

rb@ruskonbetoni.fi

Ruskon Betoni vietti viime vuonna 35v juhlavuotta. Lue juhlavuoden kunniaksi tehtyä asiakaslehteä >>

Käy tutustumassa lisää Ruskon Betonin –kotisivuilla