Palkitut 2017

Vuoden 2017 finalistit olivat monipuolisia ja erilaisia tapahtumia ja kaikki olisivat ansainneet palkinnon. Siksi yhden valitseminen oli erittäin vaikeaa. Tapahtumia arvioitaessa raati painotti ensiluokkaisen sisällön lisäksi tapahtumien henkeä ja omaperäisyyttä. Raati kiinnitti huomiota siihen, miten tapahtumat ovat ajan myötä kehittyneet, mutta toisaalta myös millaista potentiaalia niillä on jatkaa toimintaansa ja kehittyä edelleen. Valintoihin vaikutti tapahtumien ajankohtaisuus, miten hyvin sisällössä ollaan mukana ajassa. Tärkeänä pidettiin yhdessä tekemistä, ylpeyttä omasta tapahtumasta ja alueesta sekä tapahtuman näkyvyyttä maakunnassa ja valtakunnallisestikin.