Tag Archive for: Edustajisto

Ääni kuuluville edustajiston kautta

Miten omistajan ääni saadaan kuuluviin, kun Oulun Osuuspankilla on yli 70 000 omistaja-asiakasta? Vastaus on: vaaleilla valittava edustajisto. Tänä vuonna pankin omistaja-asiakkaat pääsevät taas käyttämään äänivaltaansa.

Osuuspankin toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen ja sen perustehtävä on omistaja-asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen.

– Omistaja-asiakkuus antaa oikeuden osallistua pankin hallintoon ja päätöksentekoon. Sitä kautta jäsenten vaikuttamismahdollisuudet ulottuvat pankin toimintaan laajemminkin, alueen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseen, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo kertoo.

Osuuskunnissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate. Jäsenkunta valitsee keskuudestaan oman pankkinsa hallintohenkilöt. Oulun Osuuspankissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden valitsema edustajisto, jonka toimikausi on aina kerrallaan neljä vuotta.

Edustajiston vaalit järjestetään nyt marraskuussa, ja ehdokkaaksi voi asettua kesän loppuun saakka. Tänä vuonna vaaleissa näkyy vahvasti digitaalisuus; sekä ehdokkaaksi asettuminen että äänestäminen onnistuvat tietokoneella tai mobiililaitteella.

Mitä osuustoiminnallisuus tarkoittaa paikallisen pankin näkökulmasta?

Katso Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levon haastattelu.

Kiinnostus ja oman elämän asiantuntemus riittävät

Ehdokashankintaan Oulun Osuuspankin toimialueella panostetaan tosissaan. Ehdokkaita etsitään aktiivisesti Oulun seudulta eri ikä- ja ammattiryhmistä, naisista ja miehistä.

– Tavoitteena on saada vaaliin ehdokkaiksi laaja ja monipuolinen määrä omistaja-asiakkaita. Tämän myötä äänestäjille on tarjolla jokaiselle sopiva ehdokas, jolle äänensä voi antaa. Vaalien tuloksena toivotaan syntyvän edustajisto, joka vastaa osuuspankin omistaja-asiakaskunnan rakennetta, Levo sanoo.

– Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankki- tai vakuutusasioiden osaamista. Ehdokkaaksi toivotaan ihan tavallisia omistaja-asiakkaita, jotka tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa ja ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista finanssialan näkökulmasta.

Oulun Osuuspankki haluaa tarjota edustajiston jäsenille muutakin kuin yhden lakisääteisen kokouksen vuodessa. Luvassa on monipuolista koulutusta ja taloustiedon tarjontaa. Usein edustajiston jäsenyys on myös ensimmäinen porras matkalla vaativampiin tehtäviin osuuspankin hallinnossa.

– Me Oulun Osuuspankissa korostamme erityisesti kaksisuuntaista viestintää. Yhteisten kokousten ja koulutustilaisuuksien lisäksi edustajiston jäsenillä on suorat yhteydet pankin johtoon. Tämä edesauttaa yhteistyötä ja lähentää samalla pankin johtoa ja asiakkaita, Levo tähdentää.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua Oulun Osuuspankin palveluja käyttävä omistaja-asiakas, joka on liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 30.6.2017 ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan päättyessä 8.9.2017 ja joka ei ole Oulun Osuuspankin palveluksessa, eikä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen.

Ehdokkuuden vahvistamiseksi ehdokas tarvitsee kolme kannattajaa, jotka myös ovat Oulun Osuuspankin omistaja-asiakkaita. Ehdokkaan kannattajat voivat antaa oman kannatuksensa verkossa osoitteessa www.op.fi/edustajistonvaalit.

Edustajisto on OPn ylin päättävä elin. Se käyttää päätösvaltaansa lain ja pankin sääntöjen määrittelemissä asioissa. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa mm. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet.

Edustajiston vaalit pidetään samanaikaisesti yhteensä 81 osuuspankissa eri puolilla Suomea. OPssa jokaisella omistaja-asiakkaalla on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa pankkinsa asioihin. Äänestäminen edustajiston vaaleissa on yksi tärkeä vaikuttamiskanava. Seuraa vaaliviestintää, asetu ehdolle ja käytä äänioikeuttasi. Tervetuloa vaikuttamaan oman pankkisi asioihin!

Tärkeitä päivämääriä

  • Ehdokashankinta 14.8. – 8.9.2017
    Ehdokkaaksi voi ilmoittautua helposti netissä osoitteessa www.op.fi/edustajistonvaalit
  • Vaalit 6. – 19.11.2017
  • Vaalien tulos julkistetaan 4.12.2017

Edustajisto on Oulun Osuuspankin ylin päättäjä

  • Edustajisto on osuuspankin ylin päätöksentekoelin. Sen toimivalta vastaa pitkälti osakeyhtiön yhtiökokousta.
  • Edustajiston jäsen on näköalapaikalla omassa pankissaan näkemässä koko OPn tulevaisuuden kehityssuunnat. Pankki järjestää edustajiston jäsenille valmennusta.

Uutta vuonna 2017

  • Tämän vuoden edustajiston vaaleissa uusi teknologia on vahvasti esillä. Uutta on myös se, että suhteellisista vaaleista siirrytään enemmistövaaliin, jossa jokainen edustaja tulee valituksi omilla äänillään ja ansioillaan.
  • Sähköinen ehdokasasettelu on nyt sähköisen äänestämisen rinnalla. Omistaja-asiakkaat voivat äänestää tietokoneella tai mobiililaitteella.
  • Sosiaalista mediaa hyödynnetään ehdokkaiden haussa ja itse vaaleissa aktiivisesti. Myös vaalikoneet ovat käytössä.

Lisätietoa www.op.fi/oulu

 
Artikkeli on Oulun Osuuspankin tuottamaa kaupallista sisältöä.