Meranti tarjoaa tämän vuosikymmenen puhtauspalveluja

Merantin puhtauspalvelut vastaavat tämän vuosikymmenen vaatimuksiin. Tärkeällä sijalla ovat kumppanuus asiakkaiden kanssa ja ympäristöystävällisyys.

Antti Pietilä

Millaisia pitää 2020-luvun puhtauspalvelujen olla? Kysytään Antti Pietilältä, asiantuntijalta, joka tietää vastauksen.

Pietilä on työskennellyt Meranti Siivouspalvelujen toimitusjohtajana ja yrittäjänä jo runsaan kolmenkymmenen vuoden ajan. Vuosien mittaan oululainen Meranti on kasvanut monipuoliseksi siivousalan ammattilaiseksi.

Tämän vuosikymmenen puhtauspalvelut ovat Pietilän mukaan jotain aivan muuta kuin moppaamista ja pölyjen pyyhkimistä. Tätä nykyä siivoaminen vaatii ammattitaitoa ja osaamista.

”Yhä paremmin ymmärretään, että puhtauspalvelut merkittävältä osalta huolehtivat tilojen viihtyisyydestä ja terveellisyydestä, sisäilman laadusta sekä kiinteistöjen arvon säilymisestä”, hän toteaa.

Erityisesti Pietilä haluaa nostaa esille kaksi seikkaa, jotka nykyisin korostuvat: asiakkaan ja siivoustyötä tekevän yrityksen kumppanuuden sekä siivouksen merkityksen ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta.

Hyvä kumppanuus tärkeä

Antti Pietilä huomauttaa, että asiakkaan ja siivoustyön toteuttavan yrityksen sujuva yhteistyö on tavattoman tärkeää. Meranti on kumppanuusajattelun edelläkävijä.

”Hyvä kumppanuus lähtee siitä, että asiakas ja puhtauspalveluyritys määrittelevät yhdessä siivoukselle asetettavan puhtaustason. Taso riippuu muun muassa asiakkaan toimialasta”, hän selvittää.

Toimivaan kumppanuuteen kuuluu myös siivoustyön laadun todentaminen yhdessä. Hyvänä tukena asiakkaan ja siivousyrityksen välisessä yhteistyössä voi käyttää Insta 800 -standardia, jota Meranti yhtenä harvoista puhtauspalvelualan yrityksistä Suomessa soveltaa.

Insta 800 -standardi auttaa dokumentoimaan yksiselitteisesti ennalta määritellyn puhtaustason. Standardi sisältää myös tarkat kriteerit, joiden avulla siivouksen tekninen laatu voidaan todentaa. Näin siivoustyön tilaaja ja suorittaja voivat yhdessä tarkastaa, että onko sovittu taso saavutettu.

”Avoin vuoropuhelu on äärimmäisen tärkeää ja Meranti on siihen aina valmis”, Pietilä mainitsee.

Kumppanuussopimus taloyhtiöille

Meranti on myös kehittänyt puhtaudenhallinnan kumppanuussopimuksen, jota se tarjoaa asunto-osakeyhtiöille. Antti Pietilä arvioi sopimuksen tuovan taloyhtiöille taloudellista säästöä ja monenlaista lisäarvoa.

”Aluksi Meranti tekee taloyhtiölle puhtaudenhallinnan ylläpitosuunnitelman, jota voidaan tarvittaessa päivittää. Sopimus kattaa sisätilojen ylläpito- ja perussiivouksen, porraskäytävien ja yhteisten tilojen lasipintojen puhtaanapidon sekä julkisivujen, kattojen, luhtikäytävien, roskakatosten ja piha-alueiden siivoukset”, hän luettelee.

Meranti toteuttaa siivoukset eri kohteissa sovitusti, ylläpitosiivoukset tiheämmin ja muut sovitettuina vaikkapa vuodenaikojen vaihteluun.

Siivousta kestävällä tavalla

Antti Pietilä kertoo, että Meranti pyrkii myös toimimaan ympäristön kannalta mahdollisimman kestävällä tavalla. Se muun muassa suosii ympäristöä säästäviä puhdistusaineita ja -menetelmiä.

”Yksi esimerkki tästä on, että ultrapuhtaan veden avulla voimme vähentää puhdistusaineiden käyttöä”, hän sanoo.

Pietilä hoksauttaa myös, että kunnollinen siivoaminen vähentää luonnonvarojen käyttöä ja torjuu ilmastonmuutosta. Siivoaminen näet pitää pinnat ja kiinteistöt kunnossa, mikä pienentää niiden uusimistarvetta.

”Kun ei tarvitse rakentaa uusia pintoja tai kiinteistöjä, ei myöskään synny rakentamisesta koituvia hiilidioksidipäästöjä”, hän muistuttaa.

Tutustu Merantin palveluihin >>>