Päiväkoti on lapsen kasvua varten

Iin kunnan varhaiskasvatuksessa korostetaan päivähoidon roolia lapsen kasvussa ja kehityksessä. Kunnan vuoropäiväkodit joustavat vanhempien työvuorojen mukaan tarvittaessa vuorokauden ympäri.

Mikä olisi teidän perheelle paras tapa osallistua päiväkodin toimintaan? Iiläisen Haminan päiväkodin johtajalla Tanja Rajalalla oli tilaisuus pohtia tärkeää kysymystä vanhempien kanssa päiväkodin läheisten päivänä.

”Lapsiperheiden arki on vääjäämättä kiireistä, mutta toimivia ja kivoja tapoja osallistua päiväkodin arkeen on silti olemassa. Meidän tehtävämme on löytää ne keinot joilla vanhemmat voivat olla luontevasti osa varhaiskasvatusta”, Rajala sanoo.

Yksi sellainen on juuri läheisten päivä: Vapaata leikkiä, pelejä ja myös työpajatyyppisiä hetkiä sisältänyt tapahtuma kutsui vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat osallistumaan päiväkodin arkeen. Rajala sanoo, että arkisen tekemisen ohessa  vanhempien on helppo vaikuttaa toimintaan ja tuoda esille omia arvojaan ja toiveitaan.

”Päiväkodilta toivotaan erityisesti kielellisten toimintojen tukemista – satuja ja tarinoita sekä myös paljon liikuntaa.”

Haminan päiväkoti on vuoropäiväkoti, jossa kohtaavat varhaiskasvatuksen kaksi tärkeää osa-aluetta. Rajala sanoo, että uusi varhaiskasvatuslaki korostaa lapsen oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Hänen mukaansa laissa tehdään pesäeroa vanhahtavaa ajatukseen, jossa päivähoidon ensisijaisena tehtävänä on  mahdollistaa vanhempien työssäkäynti. Myös siitä huolehditaan edelleen: Vuoropäiväkodin aukiolo seuraa vanhempien työvuoroja ja on tarvittaessa auki myös yön. Tavanomaisesti päivä alkaa ensimmäisten lasten saapuessa klo 5.15 ja päättyy iltakymmenen-yhdentoista aikaan.

”Perheet pyrkivät järjestämään työvuorot niin, että lapsi saa olla yön kotona, mutta meidän työvuoromme räätälöidään tarkalleen vanhempien kertoman hoidon tarpeen mukaisesti. Yöhoito onnistuu aina tarvittaessa.”

Iissä vanhemmat päättävät varhaiskasvatuksen tarpeesta

Rajala ja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela sanovat, ettei Ii ole missään vaiheessa rajannut perheiden subjektiivista oikeutta lasten varhaiskasvatukseen: Oikeus varhaiskasvatukseen on ollut rajoittamaton riippumatta vanhempien työ- tai perhetilanteesta. Osassa kuntia vanhempien työttömyys rajaa varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin viikossa.

”Rajoittamaton oikeus vähentää eriarvoisuutta ja lisää yhdenvertaisuutta, sillä meillä huoltajan työllisyystilanne ei vaikuta varhaiskasvatuksen laajuuteen. Varhaiskasvatus on ensimmäinen porras koulutusjärjestelmässä.”, Uutela huomauttaa.

Iissä varhaiskasvatuksen työntekijämitoitus on ollut jatkuvasti lain minimiä korkeampi. Asetus varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta edellyttää, että kasvattajia on yksi aina kahdeksaa yli 3-vuotiasta kohden. Iissä yhdellä kasvattajalla on vastuullaan seitsemän lasta.

”Lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien mitoituksella on suuri merkitys siihen miten lapset oppivat luomaan vuorovaikutussuhteita ja tuo siten suoraan laatua varhaiskasvatukseen. Tietysti se maksaa, mutta se kunnalta panostus laatuun ja edelleen kuntalaisten hyvinvointiin”, Uutela sanoo.

Varhaiskasvatusta kehitetään juuri nyt

Iissä on valmisteltu kuntalaisaloitteen pohjalta avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Kotihoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen on suunniteltu maksuttomia viikoittaisia ryhmiä, jotka ovat lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan vetämiä. Lapsiryhmät kokoontuvat suunnitelman toteutuessa kahdesti viikossa kolmen tunnin ajan. Ryhmiä on suunniteltu iiläisten vanhempien yhdistyksen kanssa ja taustakyselyyn vastasi jopa sata perhettä.

”Perheryhmissä lapset saavat mukavaa tekemistä ja aikuiset seuraa sekä vertaistukeakin”, Rajala odottaa.

Iissä noin 70 prosenttia lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Kunnan päiväkodeissa on noin 385 lasta ja yksityisissä päiväkodeissa 210 lasta. Kunnallisia päiväkoteja on neljä yksikköä, kaksi ryhmäperhepäiväkotia sekä 13 omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa. Yksityisiä päiväkoteja on kuusi kappaletta. Juuri nyt Iissä uudistetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken. Kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille tulee lähiaikoina yhteinen arviointikysely, jolla tavoitetaan sekä vahvuudet että kehittämiskohteet.

”Yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdistää koko Iin varhaiskasvatuksen yhteiselle linjalle riippumatta onko kyseessä yksityinen vai julkinen yksikkö”, Uutela sanoo.

 

Tutustu Iin varhaiskasvatuspalveluihin, klikkaa tästä >>

Tutustu myös Iin asumisen vaihtoehtoihin, klikkaa tästä >>

 

Artikkeli on Iin kunnan tuottamaa kaupallista sisältöä.