Lauluiltoja, festareita, frisbee-golfia – nämä ikäihmiset ja vammaiset eivät unohdu neljän seinän sisään

Caritas on toiminut pian 20 vuotta yhteisöllisyyden puolesta, yksinäisyyttä vastaan.

Alussa oli aloite tutkia pienen palvelutalon rakennuttamista oululaisille vanhuksille. Aloite kohtasi tarpeen. Se oli tehty oikeaan aikaan ja oikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Oululaiset tarvitsivat uusia, moderneja palveluasuntoja.

Päättäjät ja johtajat syttyivät ajatukselle seurakunnassa ja Oulun kaupungissa. Hanke alkoi elää ja yhä uudet ihmiset tulivat mukaan kaavoittajina, suunnittelijoina, rakentajina. Vähitellen aloite sai muotonsa ja siitä tuli satojen ihmisten osaamisen, vaikuttamisen ja päättämisen kautta Caritas-kylä, suomalaisen modernin yhteisöllisen palveluasumisen esikuva ja kansainvälisesti arvostettu kohde Oulun Taka-Lyötyssä.

Palveluita vammaisten ja ikäihmisten arkielämän tueksi

Asukkaiden tarvitsemia palveluita varten perustettiin Caritas-Säätiö vuonna 1998 Oulun seurakuntayhtymän ja paikallisten veteraani- ja vammaisjärjestöjen toimesta. Säätiön tehtäväksi annettiin vanhusten ja vammaisten asumisolojen, kuntoutuksen ja terveyden edistäminen.

Caritaslaisten virkeä arki täyttyy monenlaisesta harrastetoiminnasta ja tapahtumista. Esimerkiksi palvelutalo Metsolan Kartanon yhteislaulutilaisuuksissa laulu raikaa kahvinjuonnin lomassa.

Pian 20 vuoden ajan Caritas on toteuttanut tehtäväänsä tarjoamalla ja kehittämällä monipuolisia palveluasumisen, kuntoutuksen ja kotihoidon palveluita Oulun seudulla, ja viime keväästä alkaen myös Rovaniemellä. Palveluita täydentää Oulussa Caritas Sairaala, joka on yhä merkittävä osa Caritasta vaikka lääkäripalvelut vaihtoivat tänä syksynä omistajaa.

Caritaksen tuottama liiketoiminta jatkuu vahvalla kasvu-uralla. Palvelujen piirissä on useita palvelutaloja, satoja vuokrattavia itsenäisen asumisen koteja sekä 20 tehostetun palveluasumisen kohdetta. Caritas on myös merkittävä pohjoissuomalainen työllistäjä 450:llä työntekijällään.

Caritaksessa kenenkään ei tarvitse jäädä yksin, vaikka lähiomaiset asuisivat satojen kilometrien päässä. Turvaa tuovat tutut ihmiset ympärillä.

Monipuoliset palvelut ovat apuna ja tukena vammaisten ja ikäihmisten arkielämässä. Omassa kodissaan asuvien ja omaishoitajien arkea Caritas helpottaa kotiin saatavilla palveluilla. Kuntoutuspalveluilla tuetaan kaikenikäisten toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Ja Caritaksen palvelukodeissa asuville apu on lähellä 24 tuntia vuorokaudessa.

Viime vuosina Caritas on panostanut erikoisosaamista vaativiin sosiaalipalveluihin. Palveluita on tarjottu rohkeasti haasteisiin tarttuen myös niille, joiden on ollut vaikea löytää muualta itselleen sopivaa asumismuotoa.

Esimerkiksi kotiin annettava tehostettu palveluasuminen on antanut neurologisesti pitkäaikaissairaille ja vammautuneille mahdollisuuden asua omassa kodissaan, ja vaikeimmin kehitysvammaisille on voitu tarjota kodinomainen ympäristö laitosasumisen sijaan.

Caritas on mukana myös useissa kotona asumista tukevaa teknologiaa kehittävissä hankkeissa.

Vapaaehtoiset järjestävät caritaslaisille monenlaista tekemistä. Tässä pelataan porukalla frisbee-golfia Caritas-kylän pihapiirissä.

Yhteisöllistä, virkeää arkea

Kokonaisuutena Caritas on yhteisö, jonka tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Caritaksen asiakkaana teet hyvää, sillä liiketoiminnan tuotot ohjataan pohjoissuomalaisten vanhusten ja vammaisten hyväksi. Yhteisö mm. tukee vammaisten urheilu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa diakonisia hankkeita ja järjestää vapaaehtoistoimintaa.

Caritaksen arvoissa korostuu yhteisöllisyys. Palveluasumisen kohteet tarjoavat aktiivisen ja yhteisöllisen tavan elää. Talojen virkeä arki täyttyy monenlaisesta maksuttomasta, kaikille avoimesta harrastetoiminnasta ja tapahtumista. Kenenkään ei tarvitse olla yksin, jos ei niin halua.

Caritaksen vammaisasiakkaiden – ja toki Pohjois-Suomen muunkin vammaisyhteisön – yksi vuoden kohokohdista on Tahkokankaan kesäfestarit nimekkäine esiintyjineen.

Lähes sadan vapaaehtoisen joukko antaa korvaamattoman panoksensa koko yhteisölle. He vetävät harrastekerhoja, avustavat retkillä, toimivat ulkoiluapuna tai ihan vaan ystävänä, joka kuuntelee. Vapaaehtoistyö antaa hyvän mielen ja sisältöä elämään paitsi lähimmäiselle myös vapaaehtoiselle itselleen.

Ensi vuonna Caritas-Säätiö juhlii 20-vuotista taivaltaan. Caritas on myös tulevaisuudessa vahvasti mukana rakentamassa hyvän elämän yhteisöjä pohjoissuomalaisille – yhteiseksi hyväksi.

 
Tutustu Caritakseen tarkemmin osoitteessa www.caritaslaiset.fi 

Caritaksen toimintaa voit seurata myös sosiaalisessa mediassa:

Artikkeli on Caritas-yhteisön tuottamaa kaupallista sisältöä.