Rakennusten kosteudenhallinta suurennuslasin alla

Oulun rakennusvalvonta painottaa koko rakennusprosessin ketjun merkitystä asuinrakennusten kosteusongelmien ratkaisemisessa. Tähän työkaluksi kehitetty Kuivaketju10toimintamalli otettiin ensimmäisten joukossa käyttöön Skanska Talonrakennus Oy:n rakentaman 16-kerroksisen tornitalo Puistovahdin alkumetreillä.

Skanska Talonrakennus Oy:n rakennuspäällikkö Esa Perätalo sanoo, että Kuivaketju10 ohjasi osaltaan suhtautumaan erityisellä tarmolla kosteudenhallintaan jo tilaus- ja suunnitteluvaiheessa.

”Puistovahti on Oulun ensimmäisiä tornitaloja, mutta meillä Skanskalla on runsaasti kokemusta niiden rakentamisesta Etelä-Suomessa, joten tiedämme jo entuudestaan niihin liittyvät haasteet”, Perätalo sanoo.

Puistovahti valmistuu

Juuri riskien tunnistamisesta Kuivaketju10toimintamallissa on kyse. Kyseessä on verkkopalvelusta löytyvä seurantalista, joka sisältää yleisimmät asuinrakentamisen kosteusriskit, minkä lisäksi riskilistaa täydennetään hankekohtaisesti. Mukana on myös eri työvaiheisiin liittyvät toimintaohjeet tilaajalle, suunnittelijalle, urakoitsijalle ja kiinteistön käyttäjälle. Lisäksi kosteusriskejä seuraa rakennushankkeeseen palkattava riippumaton kosteudenhallintakoordinaattori.

”Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä on varmistaa, että sovitut asiat todella huomioidaan koko prosessin ajan”, Oulun rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä sanoo.

Eri osapuolet käyvät kuittaamassa järjestelmään jokaisessa työvaiheessa tilauksesta alkaen, että listatut riskit on huomioitu.

”Toimintatapa tekee koko rakennusprosessista läpinäkyvää. Kuivaketju10:n käytöstä syntyvät dokumentit ovat arvokas asiakirja, joka näyttää miten hyvin riskit on tunnistettu jo alkumetreillä ja siten osattu huomioida suunnittelussa ja rakentamisen aikana”, Oulun kaupungin tarkastusinsinööri Esa Kankaala huomauttaa.

Syyskuu on kosteudenhallinnan teemakuukausi suurimmissa kaupungeissa. Kosteusjumppa-teemakuukauden aikana pyritään löytämään erityisesti hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä.

”Rakennusvalvonta ei lähde etsimään virheitä, vaan onnistumisia. Toki virheisiin puututaan, mutta ennemminkin tarvitsemme hyvien kokemusta leviämistä. Se on myös Kuivaketju10:n ydinasiaa”, Seppälä huomauttaa.

Kankaalan mukaan tavoitteena on kiinnittää huomiota koko prosessin laatuun. Kuivaketju10 tekee osaltaan näkyväksi valmistumishetken säätöjen ja mittausten merkitystä sekä sitä, että myös tuleva huolto ja käyttö ovat oikein opastettuja.
Teemakuukauden aikana Oulussa käynnissä olevien rakennushankkeiden tilaus- ja suunnitteluvaiheet ovat rakennusvalvonnan erityisen huomion kohteena.

Seppälä painottaa, että jos asuntojen käyttöönoton jälkeen huomataan kosteusongelmia tai huonosti toimivia ratkaisuja, syyttävä sormi osoittaa usein rakentajiin. Todellisuudessa syy voi löytyä suunnitteluakin varhaisemmasta vaiheesta.

”Aivan liian usein tilaajat asettavat liian tiukat aikataulut ja muutenkin hankkeeseen mennään eurot edellä. Jos muuta ei ole tilattu, suunnittelijat suunnittelevat asetusten minimitason, mutta jos todella halutaan laatua rakennuksen koko elinkaareksi, se ei riitä”, Seppälä sanoo.

Puistovahdin työmaan vastaava mestari Reijo Laurila sanoo, että toimintamallin käyttöönotto lisäsi rakennusmiesten kiinnostusta kosteudenhallintaan. Työsuojelumääräykset edellyttävät suojeluasioiden läpikäyntiä jokaisessa aamupalaverissa. Puistovahdissa sen rinnalle otettiin myös kosteudenhallintaosio.

Puistovahdin työmaan vastaava mestari Reijo Laurila ja Oulun kaupungin tarkastusinsinööri Esa Kankaala tarkistelevat talon korkeuden takia elastisella saumamassalla viimeisteltyjä ikkunanpieliä.

”Näin saimme koko porukan sitoutumaan kosteudenhallintaan ja niin sen pitääkin olla. Jos ongelmia havaittiin, niihin puututtiin välittömästi ja vietiin tietoa eteenpäin työnjohdolle”, Laurila sanoo.

Betonirakenteiset kerrostalot rakennetaan usein niiden nousuvaiheessa ilman sääsuojausta, jolloin sadevesi pääsee niihin sisälle. Sitä mukaa kun tornitalo nousi kerros kerrokselta ylemmäksi, monen työvaiheen ansiosta kaksi kerrosta alempana oli kuitenkin lämmintä ja kuivaa. Huoneistojen lattioihin tehtiin betonoitaessa tilapäiset kaadot, jolloin vesi päätyi välittömästi viemäriin. Teknisissä tiloissa ja hissikuiluissa sadevesi kerättiin seiniltä niihin saumatuilla kouruilla, joita pitkin vesi johdettiin viemäreihin.

”Yleensä kuivuminen alkaa kunnolla vasta, kun vesikatto on asennettu. Kun vesikatto asennettiin, 11. kerroksessa tehtiin väliseiniä, kuudennessa kerroksessa asennettiin lattioita ja neljännessä kerroksessa tehtiin listoituksia. Kosteushallinta maksoi, mutta saimme vielä enemmän takaisin”, Perätalo sanoo.

Kaksi lattiakaivoa ja tarkasti mitoitettu kynnyslista varmistavat veden pysymisen kylpyhuoneen puolella.

Kuivaketju otettiin käyttöön Oulussa 2017. Tämän vuoden alussa voimaan tullut asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta määrää, että rakennushankkeissa on laadittava kosteudenhallintaselvitys ja hankkeissa on myös oltava nimetty kosteudenhallinnan vastuuhenkilö.

”Asetuksen mukaiseksi selvitykseksi riittää, jos hankkeessa sitoudutaan käyttämään Kuivaketju10:ä”, Esa Kankaala sanoo.

Oulussa Kuivaketju10:n käyttöä on tähän asti edellytetty yli neljän asunnon ja yli 500 neliön kohteissa. Uudessa asetuksessa vastaavaa rajanvetoa ei ole, ja Kuivaketju10 tullaan ottamaan käyttöön myös pientalohankkeissa. Oulun kaupungin laatupäällikkö Eveliina Tackett sanoo, että RALA:n tarjoaman Kuivaketju10:n sähköisen järjestelmän voi ottaa käyttöön jo nyt kaikkiin hankkeisiin. Järjestelmästä löytyy myös pientalojen riskilista, joka on vain hieman lyhyempi kuin suurten kohteiden riskilista.

”On kyse sitten suuremmasta kiinteistöstä tai pientalosta, Kuivaketju10:n käyttö ei lopu kohteen valmistumiseen. Se ohjaa tilaamista, suunnittelua ja rakentamista, mutta palvelee myös käyttäjiä huoltamaan ja pitämään kotiaan yllä tulevien vuosien ajan. Se on erittäin tärkeä osa tätä ketjua”, Tackett sanoo.

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan  rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Oulun rakennusvalvonnan Kuivaketju10-sivu

Rakentamisen Laatu RALA Oy:n tarjoama sähköinen palvelu Kuivaketju10:n käyttöön

Kosteusjumppa –sivusto

Yhteystiedot:

Solistinkatu 2, Ympäristötalo
p. 08 5584 3500
rakennusvalvonta (at) ouka.fi
Ma-pe 8 – 16
https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/

Artikkeli on Oulun rakennusvalvonnan tuottamaa sisältöä.