Oululainen teknologiayritys poistaa ongelmalliset jätevuoret

Oululaisen TL Solutionin MacInduction-linjasto tuo teollisuuden tarpeisiin keinon käsitellä aiemmin ongelmallinen jäte, kuten kumivuoraukset, renkaat ja kuljetinhihnat ympäristöystävällisesti uudelleen kierrätettävään muotoon. Ratkaisun avulla teolliset toimijat voivat myydä erotellut materiaalit uusiokäyttöön ja raaka-aineeksi. Toistaiseksi jätteiden hävittäminen on ollut mahdotonta ja niitä on jopa haudattu maahan.

Arkipäiväinen teknologia ratkaisee ison ympäristöriskin

Teollisuuden metalli-kumiseosjätteet ovat pitkään olleet ongelma, josta on syystäkin vaiettu. Käyttökelvottomat kuljetinhihnat ja kivimyllyjen vuorauspalat on hävitetty mahdollisuuksien mukaan joko hautaamalla ne maahan tai jopa kuljettamalla ne Afrikkaan tai Aasiaan. Ympäristön kannalta kumpikaan ratkaisu ei ole kestävä, mutta riittävän kustannustehokasta ja ekologista vaihtoehtoa ei ole ollut saatavilla.

Oululaisen TL Solutionin tekniikka perustuu induktioon, jonka avulla metalli-kumiseokset saadaan eroteltua uusiokäytettäviksi raaka-aineiksi. Induktion avulla lämpö saadaan kohdistettua suoraan metalliin, jolloin prosessissa pystytään käyttämään matalampia lämpötiloja ympäristöä kuormittamatta. Liian korkeissa lämpötiloissa seoksen kumi palaa, mikä ei ole ympäristön kannalta hyvä ratkaisu, kun taas vesileikkaus- ja kaavintatekniikalla metallia ei saada eroteltua kumista riittävän tarkasti. Koska kierrätettävän metallin on oltava äärimmäisen puhdasta, kumin ja metallin erottaminen esimerkiksi raskaan kaluston renkaista tai teollisuuden kuljetinhihnoista on ollut aiemmin haastavaa ja kallista.

Kallis kustannuserä muuttuu tulonlähteeksi

Teollisuudessa syntyy erilaisia metalli-kumiseoksia tuhansia tonneja vuosittain, mikä muodostaa merkittävän kuluerän useille toimijoille. TL Solutionin innovaation avulla asiakkaat paitsi välttyvät kalliilta jätteenkäsittelymaksuilta, pystyvät he myös myymään erotellut raaka-aineet uusiokäyttöön, tehden toiminnastaan kannattavampaa ja ennen kaikkea ekologisempaa.

“Laitteiston takaisinmaksuaika on erittäin lyhyt, jopa puoli vuotta”, kertoo TL Solutionin toimitusjohtaja Teemu Leskinen. Automatisoidut, miehittämättömät linjastot erottelevat materiaalit toisistaan erittäin tehokkaasti, joten laitteiston käyttöönotto on paitsi taloudellisesti kannattavaa, myös resursseja säästävää. “Kaikki linjastot räätälöidään asiakkaan tarpeisiin ja käsiteltävän jätteen volyymiin sopiviksi, minkä vuoksi MacInduction sopii useampiin kohteisiin kuin tähänastiset, kalliit ratkaisut”, Leskinen jatkaa.

Yritys tähtää kansainvälisille markkinoille

Vaikka metalli-kumiseosjätettä riittää käsiteltäväksi Suomessakin, on oululaisyrityksen katse suuntautunut jo ulkomaille. “Tutkimustemme mukaan vastaavaa teknologiaa ei ole käytössä muualla Euroopassa, joten tähänastisen kotimaisen kysynnän perusteella markkinat ovat otolliset myös muualla”, kertoo yrityksen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Katariina Leskinen. “Kaivos- ja tuotantoteollisuuden ympäristövaatimusten tiukentuessa etenkin haastavien jätteiden käsittelyyn tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota, mikä on tietysti meidän kannaltamme hyvä asia, sillä induktiotekniikkamme on tähänastisista ratkaisuista kustannustehokkain ja ekologisin”, hän jatkaa.

Oululainen TL Solution Oy toteuttaa kestäviä ratkaisuja erilaisille teollisuuden toimijoille, niin metsä-, metalli-, kaivos- ja energiateollisuuden tarpeisiin. Kehittämällämme Induktiolinjastolla voidaan erotella materiaalit toisistaan ilman kappaleiden vaurioita. Linjastomme on automatisoitu, jolloin sen käyttö on nopeaa, turvallista ja edullista. Säästöjä syntyy energiatehokkuudesta ja henkilöstökustannuksista.

Löydä kesän parhaat diilit nuorilta yrittäjiltä!

Kesäyrittäjä-kampanjassa saadaan kokemusta yrittäjyydestä ja työllistytään kesäksi omilla avuilla.

Nyt sinulla on tilaisuus saada kesän parhaimmat diilit nuorten kesäyrityksiltä, joita on lähes 40! Kesäyrittäjä-kampanjassa jopa kuusikymmentä Oulun alueen 16-24 vuotiasta rohkeaa nuorta hyppää yrittäjyyteen työllistämällä itse itsensä kesän ajan.

Nuorten yritysideat ovat lähtöisin omasta osaamisesta, kiinnostuksen kohteista, vahvuuksista ja unelmista sekä lähialueen tarpeista. Tavoitteena nuorilla on viedä oma yritysidea käytäntöön, oppia ja saada kokemusta yrittäjyydestä sekä kehittää omia yrittäjävalmiuksia.

Tutustu kesäyrityksiin täällä: https://www.kesayrittaja.com/

Kesäyrittäjiä pääsee tapaamaan järjestämissämme tapahtumissa:

Kesäyrittäjä-tori
29.–30.6. klo 10–16
Kauppatori
Kesäyrittäjä-tori on osa Oulun Päiviä.

Kesäyrittäjä❤Valkea
21.7. klo 12–16
Kauppakeskus Valkea

Omien tapahtumiemme lisäksi meiltä löytyy Kesäyrittäjien myyntiteltta Iin Tukkilaiskisoista 7.7. ja Kuivaniemen Pitäjänmarkkinoilta 14.–15.7.

Jotta muutenkin pysyisit kampanjan menossa mukana, otahan seurantaan kampanjan sosiaalisen median kanavat: Facebookissa Kesäyrittäjä ja Instagramissa @kesayrittaja.

Nuorten yrittäjyyttä ovat mahdollistamassa kampanjan toteuttajat Iin Micropolis, Oulun kaupunki, Oulu Entrepreneurship Society sekä Euroopan maaseuturahasto.

Kotimaiset markkinajohtajat yhteistyöhön

Stella ottaa 9Solutions-turvapuhelinjärjestelmän käyttöön tuhansissa kodeissa jo kesän aikana.

Stella Kotipalvelut Oy ottaa käyttöön suomalaisen 9Solutions Oy:n valmistaman uuden sukupolven turvapuhelinjärjestelmän. Yhteistyön arvo on vuositasolla noin 1,2 miljoonaa euroa. Tekniikkaa otetaan nopeaa tahtia käyttöön Stellan aiemmin hyödyntämän englantilaisen Tunstall-järjestelmän rinnalla. 9Solutions-järjestelmään kuuluvat turvaranneke, turvapuhelin sekä asiakkaan tarpeen mukaan myös älykäs poistumisvalvonta ja aktiivisuusseuranta.

Turvapuhelinpalvelun laite- ja järjestelmävalinnoissa tärkeintä ovat toimintavarmuus ja loppuasiakkaan käyttökokemus. Kumppanit uskovat kotimaisuuden vahvistavan yhteistyön lähtökohtia. ”Kotimainen 9Solutions vakuutti meidät teknologisella osaamisellaan ja kehityskyvyllään. Laitteet ovat toimintavarmoja ja käyttökokemusta on suunniteltu huolella. Suomen johtavana turvapuhelinhälytyskeskuksena meillä on tarjottava asiakkaillemme parasta saatavilla olevaa teknologiaa ja palvelua”, perustelee valintaa Stella Kotipalvelut Oy:n turvapuhelinpalvelun operatiivinen johtaja Kaj Ignatjew.

Turvapuhelin voi tukea myös kunnallista kotihoitoa

9Solutions Oy:n turvapuhelinjärjestelmän ja siihen liitettävien lisälaitteiden avulla myös mahdollisuudet kunnallisen kotihoidon tukemiseen vahvistuvat. ”Tulevaisuudessa voimme tarjota kotihoidolle entistäkin tarkempaa tietoa asiakkaan toimintakyvystä. Stellan Läsnäolopalvelu onkin herättänyt jo paljon kiinnostusta ympäri Suomea. Teknologia on tärkeä tuki kotihoidolle, mutta inhimillistä kanssakäymistä ja ihmisen työtä se ei toki koskaan korvaa”, kommentoi Stellan toimitusjohtaja Juhani Pälve.

Turvarannekkeen tai turvapuhelimen nappia painamalla asiakas ottaa puheyhteyden Stellan hälytyskeskukseen, jossa hoitaja tekee arvion asiakkaan tilanteesta ja lähettää tarpeen mukaista apua. 9Solutions-järjestelmän älykäs poistumisvalvonta puolestaan ilmoittaa hälytyskeskukseen, jos asukas on poistunut asunnostaan eikä palaa määritellyn aikavälin puitteissa takaisin.

Älykäs poistumisvalvonta on kokeilukunnissa karsinut jopa 90 % aiheettomista kotihoidon tarkastuskäynneistä. ”Älykäs poistumisvalvonta antaa esimerkiksi muistisairaalle vapauden liikkua itsenäisemmin. Sen avulla voidaan määritellä milloin ja kuinka pitkäksi aikaa asiakkaan on turvallista poistua kotoaan ilman, että poistumisesta tarvitsee välittömästi huolestua”, Ignatjew kuvailee.

Sekä Pälve että Ignatjew korostavat, että kotihoidon palveluissa asiakkaalle tarjottava kokonaisratkaisu tulee olla tarpeen mukaan räätälöitävissä. ”Stellalla vahvuutemme on monipuolisuus. 9Solutions-turvajärjestelmän etu on puolestaan avoimuus, jolloin siihen voidaan yhdistää myös muiden laitevalmistajien ratkaisuja, kuten esimerkiksi palovaroitin tai hellavahti”, Ignatjew kiteyttää.

9Solutions-järjestelmän vahvuutena luotettavuus ja jatkuva tiedonsiirto

Ainutlaatuista 9Solutions Oy:n turvaratkaisussa on automaattinen turvalaitteiden toimintaa datayhteyden avulla jatkuvasti seuraava taustajärjestelmä. Se ilmoittaa, mikäli kaikki järjestelmässä ei ole kunnossa – jos esimerkiksi ranneke on vioittunut, paristo on loppumassa, virtajohto on irronnut tai turvapuhelin ei ole käytettävissä verkko-ongelman vuoksi. ”Uuden teknologian laitteet ovat entistäkin toimintavarmempia, ja laitteiden etähallittavuuden ansiosta myös käyttöönotto ja hallinta nopeutuvat ja helpottuvat huomattavasti”, Pälve kertoo.

Varsinaisten turvalaitteiden ohella Stella on ottanut käyttöön myös 9Solutions Oy:n kehittämän ohjelmiston ja matkapuhelinsovelluksen auttamis- ja asennustehtävien välitykseen. Ohjelmisto välittää kaikki Stellan turva-auttajien auttamiskäynnit Helsingin ja Tampereen alueella sekä Valkeakoskella. Vuosittain Stellan hälytyskeskus vastaanottaa kaikkiaan yli miljoona hälytystä. ”Ohjelmiston ansiosta meillä on koko ajan kokonaisvaltainen tilannekuva auttamiskäyntien osalta, ja sen avulla pystymme myös tehokkaasti koordinoimaan ja hallinnoimaan niitä”, Ignatjew kertoo.

”Yhteistyö 9Solutionsin kanssa on alkanut loistavasti”

Stellalla on oltu hyvin tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön. Erityisesti 9Solutions Oy:n tuotekehitys kerää kiitosta Pälveltä: ”Jos asiakkailta tulee tarpeita, niihin lähdetään heti suunnittelemaan uusia ratkaisuja. Uskomme, että 9Solutions on kumppani, jonka kanssa voimme edelleen kehittää kotihoidon palveluita”, Pälve summaa.

Myös 9Solutions Oy:n toimitusjohtaja Sami Herrala näkee yritysten välillä vahvan strategisen yhteyden. ”Stella on meidän avainkumppanimme. Olemme molemmat asiakaslähtöisiä yrityksiä ja pyrimme tuomaan kotihoitoon yhdessä uusia innovatiivisia ratkaisuja”, Herrala kiteyttää.

9Solutions Oy:n turvapuhelimet on jo otettu käyttöön Tampereella, Seinäjoella ja Kaavissa. Myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri siirtyy jatkossa käyttämään 9Solutions Oy:n uuden teknologian turvapuhelimia. 9Solutions Oy:n turvalaitteet on liitetty Stella Kotipalvelut Oy:n ja KL-kuntahankinnat Oy:n väliseen puitesopimukseen, johon kuuluu yli 60 kuntaa ja kuntayhtymää.

Lisätiedot:

Juhani Pälve, toimitusjohtaja, Stella Kotipalvelut Oy, juhani.palve@stella.fi, 044 029 0381
Sami Herrala, toimitusjohtaja, 9Solutions Oy, sami.herrala@9solutions.com, 050 386 9132

Stella Kotipalvelut Oy on suomalaisomisteinen kotipalvelujen markkinajohtaja. Tuotamme laadukkaita kotipalveluja, jotta suomalaiset voivat elää parempaa arkea ja onnellisempaa elämää omissa kodeissaan. Turvapuhelinpalvelussa asiakkaanamme on yli 40 tuhatta kuluttajaa yli 180 kunnan alueella. Valtakunnallisen turvapuhelinpalvelun lisäksi kodin- ja lastenhoidon sekä terveyspalveluiden toiminta-alueitamme ovat Uusimaa, Tampereen seutu, Turun seutu, Oulun seutu ja Kuopion seutu.

9Solutions Oy on oululainen ihmisten ja laitteiden paikannukseen perustuvien terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintäratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Tarjoamme terveydenhuollon tarpeisiin suunniteltuja ratkaisuja, jotka aidosti helpottavat asiakkaidemme arkea kotihoidossa, palvelutaloissa ja sairaaloissa ja ovat luotettavia sekä helppokäyttöisiä. 9Solutions Oy:n järjestelmä on käytössä yli 700 tyytyväisellä terveydenhuollon asiakasorganisaatiolla.

inDemand-hankkeen yhteiskehittäminen käyntiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa

inDemand-hankkeen yhteiskehittäminen käynnistyi Oulun yliopistollisen sairaalan innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö OYS TestLabissa 18.6.2018. Kehittämispäivään osallistuivat kevään haussa valitut yritykset sekä terveydenhuollon ja yrityskehittämisen asiantuntijoita.

Yhteiskehittämisen tavoitteena on löytää ratkaisuja OYS:ssa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin, jotka liittyvät toiminnanohjauksen tukeen, tilojen resursointiin, asiakkaiden etäohjaukseen, diabeteslasten ja heidän perheidensä alkuhoidon ohjaukseen sekä imetyksen tukeen ja ohjaukseen. Hankkeessa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät yhdessä terveyteen liittyviä digitaalisia ratkaisuja. OYS:n ja yritysten kehityshanke kestää noin kuusi kuukautta

Kevään 2018 haussa Oulussa toteutettavaan yhteiskehittämiseen valittiin neljä yritystä: Delfoi Oy, Sense4Health Ltd, Buddy Healthcare Ltd Oy ja Prowellness Health Solutions Oy. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaan hakuun jätettiin 13 korkealaatuista hanke-ehdotusta.

Yhteiskehittäminen aloitettiin henkilökunnan ja yritysten yhteisillä työpajoilla, joilla tarkennettiin kehittämistarpeiden sisältöjä ja tutustuttiin eri osapuolten työskentelytapoihin. Iltapäivällä kehitettiin yritysten liiketoimintaosaamista terveydenhuollon ympäristössä, mikä on merkittävä osa inDemand-hanketta.

Pohjois-Pohjanmaan seuraava hakukierros järjestetään vuoden 2019 alussa, jolloin ratkaisuja etsitään uusiin haasteisiin. inDemand-hanketta rahoittaa EU:n Horizon 2020 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma ja sitä toteutetaan vuosina 2017-2020. Hankkeessa kehitettävää innovatiivista mallia toteutetaan Murcian, Pariisin ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

Konsortio:

InDemand-konsortio koostuu 11 organisaatiosta. Terveydenhuolto-organisaatioita ovat SMS ja FFIS Murciassa Espanjassa, RESAH Pariisin alueella ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Julkiset rahoittajat ovat INFO Murciassa, Paris Region Entreprises ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Yrityksiä tukevat TICBioMed Murciassa, Medicen Paris Region ja Business Oulu. Konsortiota täydentävät ERRIN-verkosto ja Oulun yliopisto, jotka tukevat projektissa kehitettävän mallin levitystä ja metodologian käyttöönottoa.

Lisätiedot:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Timo Alalääkkölä, timo.alalaakkola@ppshp.fi, 040 561 4390
BusinessOulu: Heini Malm, heini.malm@businessoulu.com, 040 773 8414
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Mikko Väisänen, mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, 050 3366524

Oulun seutu esillä Pohjois-Norjan erämessuilla

Jokavuotinen Nord-Norsk Villmarksmesse järjestettiin jälleen Bardussa. Suosittu eräalan tapahtuma houkutti paikalle viisinumeroisen yleisömäärän, jolle myös Oulu taas esittäytyi.

Nallikarin lomakylä, Visit Kalajoki ja Hiihtokeskus Iso-Syöte olivat esillä BusinessOulun kokoamalla yhteisosastolla viikonloppuna 15.–17. kesäkuuta. Pohjois-Norjan Bardussa järjestetyillä Nord-Norsk Villmarksmesse -erämessuilla vieraili reilut 10 000 kävijää. Oulun seutu oli messuilla mukana nyt toista vuotta peräkkäin.

Oulu ja Nallikari ovat monille norjalaisille tuttuja paikkoja

Oulun seudun tarjonta vastaanotettiin messuilla hyvin. Nallikarin lisäksi myös Iso-Syötteelle ja Kalajoelle tavoitellaan Norjasta lisää ympärivuotisia matkailijoita, erityisesti perheet ja karavaanarit ovat potentiaalista asiakaskuntaa. Norjalaisia kiinnosti erityisesti Oulun seudun monipuolinen aktiviteettitarjonta.

Ravinteiden kierrätyksen mahdollistava Demotehdas avattu Oulun Ruskoon

Torstaina 14.6. Oulun Ruskoon avattiin kahdesta innovatiivisesta teknologiasta koostuva tuotantokonsepti. Konseptin takana on kaksi oululaista pk-yritykstä, SFTec Oy ja Rakeistus Oy, jotka yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa haluavat valmistaa uusia kierrätyslannoitteita tällä hetkellä huonosti hyödynnetyistä materiaalivirroista.

Kuva: Rakeistus Oy:n Sakari Kiviniemi avasi tilaisuuden.

Demolaitoksessa orgaanisia lietteitä kuten biokaasutuksen mädätejäännöstä, lantoja ja jätevesilietteitä kuivataan ja rakeistetaan yritysten omilla ja patentoiduilla teknologioilla. Hanke on valittu hallituksen kärkihankkeeksi ja se on saanut rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Laitoksen toteutumisen mahdollistavat Kiertokaari Oy sekä Gasum Oy.

Edellä mainittujen haastavien, lietemäisten ja ravinnepitoisten materiaalien hyödyntäminen on globaali haaste, johon tuotantokonseptilla pyritään vastaamaan.

”Meillä on valtavat määrät ongelmallisena pidettyjä materiaaleja, joista tällä konseptilla voidaan kustannustehokkaasti luoda uusia tuotteita. Samalla korvataan neitseellisten raaka-aineiden kuten fosforin käyttöä”, kertoo Rakeistus Oy:n toimitusjohtaja Sakari Kiviniemi.

Avajaisia vietettiin aurinkoisessa säässä ja suuren kiinnostuksen saattelemana. Paikalle saapui lähes 80 kiertotalouden asiantuntijaa ja konseptista kiinnostunutta ympäri Suomen. Kauimmaiset vieraat tulivat Intiasta saakka.

Konsepti herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua paikan päällä.

”Kiertotalous tehdään yhteistyössä ja konkreettisin toimin. Suomi on profiloitunut kiertotalouden kärkimaana, mutta strategiatyön lisäksi käytännön tekemistä tarvitaan entistä enemmän”, toteaa SFTecin toimitusjohtaja Jani Isokääntä.

Saumaton yhteistyö SFTecin ja Rakeistuksen välillä on avainasemassa konseptia toteutettaessa. Yritysten teknologiat tukevat hyvin toisiaan ja muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen ratkaisun globaaliin ongelmaan.

”Yksin näin suuria ongelmia ei pysty ratkaisemaan. Toivomme, että konsepti herättää kiinnostusta ja voimme Oulussa olla myös muulle maailmalle mittapuuna siitä, kuinka kiertotalouden mahdollisuuksiin tulee tarttua käytännön tasolla”, Isokääntä päättää.

SFTecin Jani Isokääntä ja Rakeistuksen Sakari Kiviniemi puristavat kättä avajaisten kunniaksi.

Lumo-valofestivaali etsii paikallisia ohjelmasisältöjä

Marraskuussa kuudetta kertaa järjestettävälle valofestivaalille haetaan pienteoksia paikallisilta toimijoilta. Teoshaku kestää elokuun loppupuolelle.

Lumo-valofestivaali järjestetään kuudennen kerran 23.-25.11.2018. Festivaalin teema on tänä vuonna TUNTEET.

Valofestivaalin ajalle etsitään paikallisten toimijoiden toteuttamia ohjelmasisältöjä. Ohjelmasisältö voi olla teos, yksittäinen tapahtuma tai tapahtumasarja. Taidelaji on vapaa, kunhan ohjelmasisältöön liittyy jollain tavalla valo. Ehdotuksen jättäjä toimii oman sisältönsä vastuullisena tuottajana. Teosten tulee olla kaikille avoimia ja pääsymaksuttomia.

Varsinainen festivaalialue sijoittuu Oulun ydinkeskustaan Vänmanninsaaren, Uudenkadun, Albertinkadun ja Linnankadun rajaamalle alueelle, mutta pienteosehdotuksia voi esittää myös muihin kaupunginosiin.

Ohjelmasisällön toteutuksesta maksetaan enintään 1000 € (alv 0 %) / ehdotus. Ehdotukset tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen lumolightfestival@ouka.fi maanantaihin 27.8.2018 klo 12.00 mennessä. Maksimissaan kahden A4-sivun mittaisen ehdotuksen tulee sisältää:

  1. Lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasisällöstä sisältäen teknisen kuvauksen
  2. Havainnekuva(t)
  3. Toteutuspaikka
  4. Toteutusaika
  5. Sisältöehdotuksen hinta ja kustannuserittely
  6. Toteuttaja(t) ja yhteystiedot

Ohjelmistoon mukaan valituille ilmoitetaan 10.9.2018 mennessä. Tekijöiltä edellytetään mahdollisuutta laskuttaa kokonaiskustannukset y-tunnuksellisen laskutuskanavan kautta.

Lumo-valofestivaalin järjestää Oulun kaupunki yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 
Lisätietoja:

Jarkko Halunen, 044 703 8274, jarkko.halunen@businessoulu.com

Anna Lanas, 044 317 1282, anna@annalanas.fi

Oulu City Sights -tapahtuma keräsi yhteen matkailualan ammattilaisia

Kesämatkailukauden avauksessa palvelualan toimijat perehtyvät kaupungin matkailuneuvonnan toimintaan sekä erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Oulun kaupungin matkailuneuvonta järjesti Oulu City Sights -tapahtuman 6. ja 12. kesäkuuta. Oulun matkailualan vastaanotto- ja myyntipalveluhenkilökunta sekä kesätyöntekijät pääsivät tutustumaan Oulun kaupungin matkailuneuvonnan toimintaan, osallistumaan opastetulle kiertoajelulle ja kokeilemaan oululaisia kesäaktiviteetteja.

Mukana monia toimijoita

Oulu City Sights -tapahtuman toteutuksessa oli mukana useita oululaisia yhteistyökumppaneita. Oulun seudun oppaat ja OTP Travels johdattivat osallistujat kaksituntisella kierroksella läpi Oulun historian ja tärkeimpien nähtävyyksien. Kiertoajelun jälkeen matkailualan ammattilaiset siirtyivät Kiikelin rantaan kokeilemaan Outdoors Oulun fatbike-ajelua ja Lappiksen SUP-lautailua.

Tapahtumalle hyvä vastaanotto

Tapahtumaan kutsutut ottivat ohjelman hyvin vastaan. Kaarle-bussilla kuljetun kierroksen aikana saadut faktat ja historialliset tarinat koettiin yllättävinä ja mielenkiintoisina. Napakasta säästä huolimatta osallistujat heittäytyivät iltapäivän ohjelmaan innokkaina. Oulu City Sights koetaan tärkeänä osana kesämatkailukauden alkua ja se järjestetään taas ensi vuonna uudelleen.

Head Invest luopuu JOT Automationista

Kaupan myötä oululaiskonserni panostaa muiden yhtiöidensä kautta entistä enemmän hyvinvointi- ja ympäristöteknologiaan.

Kuva: Entinen JOT Automationin hallituksen puheenjohtaja Lauri Antila (oik.) ja Suzhou Victory Precisionin hallituksen puheenjohtaja Gao Yugen.

Suzhoussa Kiinassa pääpaikkaansa pitävä ja Shenzhenin pörssissä noteerattu Suzhou Victory Precision on ostanut koko JOT Automation Oy:n osakekannan. Myyjäosapuolina ovat JOTin perustajan, oululaisen Veikko Lesosen perheineen omistama Head Invest Oy, GES Inc. Kaliforniasta sekä joukko pienempiä omistajia. Osapuolet allekirjoittivat kauppasopimuksen 31.1.2018 ja kauppa on saatu päätökseen viranomaishyväksyntöjen jälkeen 4.6.2018. JOT Automation jatkaa Victory Precisionin itsenäisenä suomalaisena tytäryhtiönä ja toimitusjohtajana jatkaa Petri Halonen.

Toimitusjohtaja Petri Halonen näkee kaupan parantavan JOT:n kilpailukykyä sekä edellytyksiä jatkaa kansainvälistä kasvua.

”JOT ja Victory Precision yhdessä muodostavat vahvan ja ainutlaatuisen kokonaisuuden eurooppalaista osaamista ja kiinalaista kilpailukykyä. Victory Precisionin tuella tulemme jatkossa panostamaan entistä voimakkaammin tuotekehitykseen ja erityisesti uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin.”

Kaupan toteutumiseen asti JOT:n hallitusta johtanut Lauri Antila kertoo myytävän yhtiön olevan hyvässä kunnossa viime vuoden 76 miljoonan euron liikevaihdolla ja yli kahdeksan miljoonan euron liikevoitolla.

”Myynti tulee käytännössä kokonaan viennistä ja erityisesti USA:sta ja Euroopasta. Tällä strategisella omistusjärjestelyllä maailman suurimmasta elektroniikan valmistusmaasta Kiinasta tulee JOT:n kotimarkkina”, toteaa Antila.

JOT:n perustaja, Head Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veikko Lesonen kertoo, että JOT on aina ollut alansa pioneeri. Lähes 30-vuotisen historian ansiosta yhtiö on myös tänä päivänä johtava osaaja elektroniikan loppukokoonpanon ja funktionaalisen testauksen automatisoiduissa ratkaisuissa.

”JOT on ollut tärkeä ja olennainen osa Head Investin teollista rakennetta. Kauppa antaa mahdollisuuden kehittää kahta muuta liiketoiminta-aluettamme, eli hyvinvointi- ja ympäristöteknologiaa. Erityisesti näemme merkittävää potentiaalia Proventiassa, joka kehittää ympäristöystävällisiä ratkaisuja moottori-, kone- ja ajoneuvoteollisuuteen”, toteaa Lesonen.

Lisätietoja:

Lauri Antila
lauri.antila@headteam.com
p. 040 522 2333

Pekka Sipola, toimitusjohtaja, Head Invest Oy
pekka.sipola@headteam.com
p. 040 546 8090

Petri Halonen, toimitusjohtaja, JOT Automation Oy
petri.halonen@jotautomation.com

JOT Automation

Maailman johtavat maailmanlaajuiset kuluttajamerkit, älylaite- ja elektroniikkavalmistajat sekä Fortune 500 -teknologiayhtiöt luottavat JOT:n automaattisiin testaus- ja kokoonpanoratkaisuihin, joilla varmistetaan tuotteiden laatu, parannetaan malleja, pienennetään toimintakustannuksia ja lyhennetään tuotteiden markkinoilletuontiaikaa. JOT Automationin pääpaikka on ollut sen perustamisesta lähtien, vuodesta 1988, Oulussa.
www.jotautomation.com

Head Invest

Head Invest Oy on Oulussa sijaitseva, teknologiaan keskittyvän konsernin emoyhtiö, jonka omistaa yrityksen perustaja Veikko Lesonen perheineen. Head Investin liiketoimintojen ydin on robotiikkaan, ilmanpuhtauteen ja kestävään kehitykseen liittyvä teknologia. JOT oli osa Head Invest -konsernia, johon kuuluvat mm. ympäristöteknologiayhtiö Proventia Group Oy ja hyvinvointiteknologiayhtiö Mediracer Oy.
www.headteam.com

Victory Precision

Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd. on keskittynyt hienomekaanisten moduulien tutkimus- ja kehitystyöhön, suunnitteluun, tuotantoon ja myyntiin niin Kiinassa kuin kansainvälisesti. Yritys palvelee johtavia maailmanlaajuisia TV-brändejä ja valmistajia sekä kotimaassa että ulkomailla. Yritys tarjoaa asiantuntemusta sekä perinteisessä että älykkäässä valmistuksessa, sarjatuotannon valmistusratkaisujen integroinnissa ja laitteistoissa sekä uusien energiamuotojen kehitysratkaisuissa. Victory Precisionin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat yhdessä tytäryritysten kanssa mm. metallirakenteiset moduulit, muoviset rakennemoduulit, peitelasit ja heijastuksenestopinnoitteet. Yritys perustettiin vuonna 2003, ja sen pääkonttori sijaitsee Suzhoussa Kiinassa.
www.vicsz.com

Telia ja Ultracom tuovat markkinoille helppokäyttöisen ja täsmällisen koirien paikannuspannan

Kempeleläinen Ultracom on kehittänyt paikannuspannan, johon on valmiiksi asennettu Telian maailmanlaajuinen SIM-kortti. Sen avulla metsästäjä pysyy sulavasti koiransa liikkeistä perillä. Telian ja Ultracomin yhteistyön ansiosta pannan käyttöönotto on vaivatonta ja koiran paikannus onnistuu reaaliaikaisesti ja luotettavasti niin Suomessa kuin ulkomailla.

”Metsästysreissulla koira saattaa saalista jäljittäessään kulkea kilometrien päässä omistajastaan. Metsästäjien ja Telian kanssa yhteistyössä kehittämämme R10 -paikannuspannan ansiosta koira ei enää katoa kuuluvuuskatveisiin ja metsällä vältytään koiran katoamiselta ja vaaratilanteilta. Pannan suurin etu on sen helppo ja vaivaton käyttöönotto. Lisäksi pitkä akun kesto, täsmällinen haukun tunnistus ja laadukas antenni takaavat varman toimivuuden ja luotettavan paikannuksen”, kertoo Ultracomin toimitusjohtaja Henry Paasikivi.

”Tuomme Telian verkkokauppaan metsästäjille tarkoitetun käyttövalmiin paketin jahtiretkille Suomeen ja ulkomaille. R10 -paikannuspannan sisälle asennetussa SIM-kortissa on käytössä maailmanlaajuinen verkko, joka takaa erinomaisen kuuluvuuden ja toiminnan”, kertoo tuotteen kehityksessä mukana ollut Business Manager Satu Rissanen Telialta.

Telia ja Ultracom esittelevät tuotetta viikonloppuna 7.–10.6. Erämessuilla Riihimäellä.

Lisätiedot medialle:

Henry Paasikivi, toimitusjohtaja, Ultracom
050 2390, henry.paasikivi@ultracom.fi

Satu Rissanen, Business Manager, Telia
040 302 1211, satu.z.rissanen@teliacompany.com