Viikon kestävä ylityökielto asetettiin voimaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Kielto on alkanut maanantaina 13. syyskuuta kello 12 ja se on järjestöjen ilmoituksen mukaan voimassa maanantaihin 20. syyskuuta kello 12 saakka. Toimet koskevat kaikkia sairaanhoitopiirin yksiköitä eli esimerkiksi Oulun yliopistollista sairaalaa ja Oulaskankaan sairaalaa.

Taustalla on sairaanhoitopiirissä kesän ajan väliaikaisesti voimassa ollut korotettu hälytysrahakäytäntö, josta on nyt palattu normaaliin, sopimuksen mukaiseen käytäntöön.

Sairaanhoitopiiri järjestää sairaaloidensa toiminnan siten, että kiellon vaikutukset potilaiden hoitoon jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Toimenpiteiden suunnittelu käynnistyi maanantaina välittömästi ammattiosastojen ilmoituksen jälkeen. Toiminnan turvaamiseksi käytetään sekä sisäisiä työjärjestelyjä että muita tavanomaisia sijaisjärjestelyjä.