Senaatti-kiinteistöt myy Oulun Tuirassa sijaitsevan Valteri-koulunakin toimineen kiinteistön

Myytävä kohde valmistui 1906 kuuromykkäin kouluksi ja viimeksi kiinteistössä toimi Valteri-koulu, Tervaväylän toimipisteen Merikartanon yksikkö vuoteen 2019 asti. Myytävään kokonaisuuteen kuuluu koulu- ja asuntolarakennukset sekä entinen johtajan asunto. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Theodor Granstedt.

Tontin pinta-ala on noin 10 000 neliötä ja sillä sijaitsevien rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 4 600. Kohde myydään nykyisellä voimassa olevalla asemakaavalla, jossa se on merkitty opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

Historiallisesti vaalittava kohde

Kohde sijaitsee alueella, johon on määritelty Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus. Rakennukset on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa ja asetuksella. Kohteessa tehtävät toimenpiteet tulee siten suunnitella yhteistyössä suojeluviranomaisten kanssa.

”Valteri-koulun siirryttyä pois kohteesta kiinteistölle ei ole enää valtion käyttöä ja siitä on päätetty luopua. Tavoitteena on, että uuden omistuksen myötä tähän hienoon kokonaisuuteen saadaan uutta elämää ja että ostajalla on edellytykset vastata kohteen tarvitsemista korjauksista sen historialliset arvot huomioon ottaen ja niitä vaalien”, toteaa kohteen myynnistä vastaava Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Emmi Sihvonen.