Puutarhajätekin kaipaa oikeaa käsittelyä

Kompostointi omalla kiinteistöllä on mahdollista. Puutarhajätteitä ja niihin verrattavia jätteitä saa kompostoida kompostikehikossa ilman varsinaista kompostoria.

Ruskoon jäte maksutta puutarhajätekupongeilla

Haravointi- ja risujätteet voi toimittaa luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Kiertokaari Oy:n toiminta-alueella puutarhajätteitä voi viedä maksutta Ruskon jätekeskukseen. Kotiin jaetusta jäteoppaasta löytyy tähän tarkoitukseen puutarhajätekuponkeja. Lakeuden EKO:n toiminta-alueella kotitaloudet voivat viedä risu- ja puutarhajätteet veloituksetta jäteasemille.

Puutarhajätteen vienti metsä-, puisto- ja viheralueille tai jäälle on kiellettyä.

Avopoltto kiellettyä asemakaava-alueella

Myös haravointijätteiden polttaminen asemakaava-alueella on aina kiellettyä kuten myös risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuutähteiden ja muiden vastaavien. Avopoltoksi katsotaan myös esimerkiksi poltto betonirenkaassa tai tynnyrissä.

Asemakaava-alueen ulkopuolellakaan edellä mainittujen materiaalien avopoltto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Taajaan rakennetulla alueella ei saa myöskään kulottaa.

Lisätietoja saa Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajilta.