Oulun uuden oikeustalon rakennustyöt käynnistyvät

<![CDATA[

Uuteen oikeustaloon toteutetaan tilat Oulun käräjäoikeudelle, Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, Ulosottolaitokselle ja Syyttäjälaitokselle sekä Rovaniemen Hovioikeuden Oulussa toimitettaville pääkäsittelyille.

Uudet tilaratkaisut ovat oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaisia. Ne tukevat uusia työnteon tapoja ja digitalisaatiota. Myös turvallisuus, terveellisyys ja ympäristönäkökohdat on haluttu ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Uusiin tiloihin päästään muuttamaan alkuvuodesta 2023.

Oikeustalokortteliin tulee lisäksi oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen sekä Maahanmuuttoviraston tiloja. Tiloja tulee käyttämään lähes 400 henkilökuntaan kuuluvaa. Oikeustalokortteliin rakennetaan toimistotilojen lisäksi asiakaspalvelutiloja sekä tuomioistuinten istuntosalitilat.

Rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa keskitetysti valtionhallinnon toimitiloista ja työympäristöjen kehittämisestä. Tilat on suunniteltu oikeusministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaisesti tiiviissä yhteistyössä uusien tilojen tulevien käyttäjien kanssa.

Ratkaisut tähtäävät tulevaisuuteen

Hankkeelle on asetettu tulevaisuuteen tähtäävät ympäristö- ja elinkaaritavoitteet, jotka on huomioitu suunnittelun ohjauksessa ja rakentamisessa. Tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeessa käytetään RT-ympäristötyökalua ja noudatetaan sen mukaisia toimia ja laatukriteereitä.

Lisäksi kohde toimii Senaatin hiilijalanjäljen laskennan pilotointikohteena. Hiilijalanjäljen pienentämiseksi rakennukset tullaan muun muassa varustamaan aurinkovoimalalla, jolla voidaan tuottaa osa rakennusten käyttämästä kiinteistösähköstä.

Huomio sisäolosuhteisiin ja akustiikkaan

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota rakennuksen sisäolosuhteiden hallintaan sekä rakennusaikana että tilojen käytön aikana. Avainasemassa ovat kosteusteknisten riskien hallinta suunnittelussa ja toteutuksessa sekä työmaan puhtaudenhallinta.

Lisäksi tilojen ääneneristykseen ja huoneakustiikkaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tullaan todentamaan kattavilla akustisilla mittauksilla.

Uudisosan laajuus on noin 9100 kerrosneliötä. Lisäksi Sepänkadun ja sisäpihan puolella saneerataan olemassa olevaa, vuonna 2006 valmistunutta tilaa noin 4 000 kerrosneliötä.

]]>