Oulun kaupungin työterveyspalvelujen tuottaja vaihtuu – Työterveys Virran osakekanta myytiin Pihlajalinnalle

<![CDATA[

Oulun kaupungin työterveyskumppaniksi kaupan myötä valikoitui Pihlajalinna Terveys Oy. Kaupungin osuus työterveyspalvelujen hankinnasta on 26,6 miljoonaa euroa neljälle vuodelle jaettuna. Laskennallisesti kaupunki käyttää 600 euroa työterveyspalveluihin vuodessa työntekijää kohden.

Valinta kilpailutuksen jälkeen

Kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa vuonna 2019, että Oulun kaupunki on valmis luopumaan Työterveys Virta Oy:n omistuksesta ja valtuutti kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin omistaman osakekannan myynnin ja työterveyspalvelujen kilpailutuksen periaatteet ja päättämään osakekannan myymisestä kilpailutuksen jälkeen.

Hankinnan toteutustavaksi valittiin julkinen tarjouskilpailu, jossa kilpailun voittaja ostaa koko yhtiön ulkona olevan osakekannan ja tuottaa työterveyspalvelut Työterveys Virta Oy:n nykyisille omistajille sopimusperusteisesti. Tarjouskilpailussa oli mukana 31 julkista hankintayksikköä. Yhteishankinnan toteuttajana on ollut Monetra Oulu Oy.

Hankinnan valmistelua on ohjannut Virran omistajista koostuva ohjausryhmä. Hankintamenettelyn perusteella tarjouskilpailun voittajaksi valittiin Pihlajalinna Terveys Oy.

Työterveys Virta myydään kaikkine velvoitteineen, joten esimerkiksi henkilöstön työsopimukset ja tilojen vuokrasopimukset sekä alihankintasopimukset siirtyvät osakekaupan mukana.

Työterveyspalvelujen hankinnassa on kysymys lain edellyttämien työterveyspalvelujen hankkimisesta työntekijöille. Helmikuussa 2021 on tarkoitus järjestää allekirjoitustilaisuus, jossa allekirjoitetaan kauppakirjan lisäksi palvelusopimukset.

 

]]>