Oululle lähes miljoona euroa koronavaikutuksiin varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa

<![CDATA[

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt noin 40 miljoonaa euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Avustus on tarkoitettu lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Oulun kaupungille avustusta myönnettiin 962 000 euroa. Avustus tulee käyttää loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana. 

Avustuksen erityisenä tavoitteena on varmistaa heikommassa asemassa olevien, erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien, vieraskielisten ja maahanmuuttotaustaisten lasten ja oppilaiden oppimista ja kehitystä.

Lisäksi tuetaan niitä lapsia ja nuoria, joiden syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on lisännyt sekä ehkäistään koulupoissaoloja ja koulupudokkuutta.

Oulussa rahoituksella palkataan varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sosionomeja ja opettajia sekä perusopetukseen koulunkäynninohjaajia ja samanaikaisopettajia. Rahoituksella lisätään myös muun muassa tukiopetusresurssia peruskouluille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdisti avustusta eniten niihin kuntiin, joiden lapsiin ja oppilaisiin koronaepidemia on pahiten vaikuttanut. Valtionavustusta myönnettiin yhteensä noin 40 miljoonaa euroa.]]>