Oululaisten kestävien liikkumismuotojen osuutta selvitetään henkilöliikennetutkimuksella

<![CDATA[

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on jälleen käynnissä. Jo vuosikymmeniä säännöllisesti liikkumistottumuksia kartoittanut tutkimus tuo tietoa ajankohtaisten ilmiöiden näkymisestä arjessa. Tutkimukseen on kutsuttu yli 90 000 Suomessa asuvaa ihmistä.

Oulun seudulla pyöräillään paljon ja tutkimuksessa selvitetään esimerkiksi sitä, mikä on niin sanottujen kestävien liikkumismuotojen, kuten jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, osuus Oulussa ja seudulla ja miten se on kehittynyt viime vuosina. Tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti kaupunkisuunnittelussa ja kuntalaisten liikkumispalveluissa sekä paikallisessa yritys- ja tutkimustoiminnassa.

Koko ensi vuoden kestävän tiedonkeruun aikana kysytään päivittäin tietyltä, satunnaisesti valitulta joukolta ihmisiä näiden omasta liikkumisesta ja sen muutoksista. Uudistetussa tutkimuksessa eri kaupunkiseutujen alueellinen näkökulma tulee entistä vahvemmin esille.

Valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta on tehty vuodesta 1974 lähtien aina 5-6 vuoden välein. Tutkimus on laajuudessaan merkittävä. Se kattaa koko väestön ja maan eri alueet, kaikki kulkutavat, vuodenajat ja viikonpäivät sekä liikkumisen kotimaassa ja ulkomaille.

]]>