Oulu on valittu vuoden 2020 pyöräilykunnaksi

Oulussa pyöräilyä kehitettiin jo 1970-luvulla, mutta käyttäjille näkyviä toimenpiteitä on tehty erityisesti 2010-luvulla. Viime vuosina on saneerattu pyörätieverkostoa ja muutettu tärkeimpiä pyöräteitä pyöräilyn laatukäytäviksi eli baanoiksi.

Ouluun laadittiin vuonna 2018 yli 75 kilometriä kattava baanaverkkosuunnitelma, jota on lähdetty toteuttamaan vuosittain 2-4 kilometrin mittaisina osuuksina. Erityisesti baanojen laatutasoon on Oulussa kiinnitetty huomiota, ja Oulun baananrakentamisen oppeja on tarjottu myös muualle Suomeen.

Pyöräily osa kaupungin imagoa

Oulu toimii talvikunnossapidon mallikaupunkina myös kansainvälisesti, ja Oulussa vierailee ulkomaisia ryhmiä tutustumassa pyöräteiden talvikunnossapitoon.

”Oulussa pyöräilyn edistäminen kuuluu kaikille. Pyöräily nähdään Oulussa osana kaupungin imagoa ja yhtenä merkittävänä vetovoimatekijänä, johon niin kuntalaiset, viranhaltijat kuin poliittiset päättäjätkin suhtautuvat positiivisesti. Pyöräily on oululaisten yhteinen asia ja ylpeyden aihe, ehkä jopa yhdistävä tekijä”, toteaa pyöräilyolosuhteista Oulussa vastaava liikenneinsinööri Harri Vaarala.

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus on myönnetty vuodesta 1991 alkaen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Vuonna 2019 palkittiin Hattulan kunta.