Lumo-valofestivaali jouduttiin perumaan koronatilanteen takia

<![CDATA[

”Teimme päätöksen keskusteltuamme kaupungin johtavien terveysviranomaisten kanssa. Tilanne on valitettava, mutta vastuullisuus ja ihmisten terveys on tärkeintä. Päätös oli parempi tehdä hyvissä ajoin nyt, kuin vasta festivaalin kynnyksellä”, sanoo ohjelmapäällikkö Jarkko Halunen.

“Olemme arvioineet aiempien vuosien kävijämääriin perustuen, että emme pysty takaamaan turvavälien säilymistä edes kaikkien suunniteltujen erityisjärjestelyjen avulla. Riskialttiita ruuhkasumppuja voisi järjestelyistä ja viestinnästä huolimatta syntyä tapahtuma-alueella, joukkoliikennevälineissä ja muissa avoimissa tiloissa, joihin emme pysty vaikuttamaan”, sanoo Anna Lanas.

Muutoksia ohjelmistoon jo alkusyksystä

Festivaalin valmisteluja jatkettiin viime hetkeen saakka aikataulussa ja optimistisena siitä, että järjestelyt saadaan pandemiasta huolimatta toimimaan. 

“Ohjelmisto muodostettiin alun perin jo keväällä, mutta se päädyttiin rakentamaan uudelleen täysin kotimaiseksi syksyn alussa, kun todettiin matkustusrajoitusten asettamat haasteet kansainvälisten teosten saamiseksi Ouluun”, kertoo Jarkko Halunen.

Oma Lumo-taideteos ulkotiloihin

Festivaalijärjestäjät tutkivat parhaillaan, onko festivaalin ohjelmistossa joitakin osa-alueita, joita voitaisiin toteuttaa turvallisesti.

Tämän vuoden Lumo-valofestivaalin jäädessä puuttumaan, järjestäjät kannustavat asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä piristämään itse ympäristöään valotaiteen avulla.

“Olemme erittäin kiitollisia kärsivällisille taiteilijoille ja matkan varrella kaikissa vaiheissa mukana pysyneille yhteistyökumppaneille. Vaikka tämän vuoden festivaali jääkin väliin, on kumppaneiden kanssa jo käännetty katseet ensi vuoteen”, kertovat järjestäjät.

]]>