Kuuntele alakoululaisten musiikkiluokkien kappale Sellot, huilut ja viulut – haku luokille on aina keväisin

<![CDATA[

Sellot, huilut ja viulut -musiikkivideo on Oulun alakouluissa toimivien musiikkiluokkien yhteisprojekti koronakeväänä 2021.

Video on äänitetty ja kuvattu Myllyojan, Pateniemen, Teuvo Pakkalan, Tuiran ja Rajakylän kouluissa ja videolla esiintyvät kaikki Oulun 3.- 6. musiikkiluokkalaiset. Idea yhteisestä musiikin iloa ja yhteisöllisyyttä välittävästä videosta syntyi, kun yhteistä kevätkonserttia ei koronarajoitusten takia voitu järjestää.

 Oulun kaupungissa musiikkiluokilla on pitkät perinteet. Yhtäjaksoisesti luokkia on toiminut vuodesta 1967. Musiikkiluokkakouluissa toimii orkestereita, bändejä ja kuoroja. Jokainen musiikkiluokkalainen opiskelee myös jonkun orkesterisoittimen soittamista.

Musiikkiluokkatoiminta kattaa peruskoulun luokat kolmannesta yhdeksänteen. Jokaisella oululaisella lapsella on mahdollisuus hakea toimintaan 2. luokan keväällä ja 6. luokan keväällä. Hakijoille järjestetään valintakokeet. Oppilaita musiikkiluokilla on yhtäaikaisesti noin 700. Musiikkiluokkalaisilla on mahdollisuus hakeutua Madetojan musiikkilukioon, jolloin järjestelmä muodostaa kymmenvuotisen opetuskokonaisuuden.

Sellot, huilut ja viulut -kuorosovitus: Mirja Pohjosenperä, studiotuotanto ja -sovitus: Ismo Koskela, kitara: Jussi Jaako, laulujen äänitys ja masterointi: Matti Niemi, kuvaus ja editointi: Jukka Takalo 

Alakoulujen erikoisluokat:

– Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.

– Oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä.

– Huoltaja hakee lapselleen paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilmassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Huoltaja esittää lomakkeessa toiveen ensisijaisesta koulusta.

– Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.

– Aluerehtorit ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Mikäli pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, oppilaalle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen.

– Uudet erikoisluokkien oppilaat eivät saa maksutonta koulukuljetusta, vaan huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista.

 

]]>