Kuntavaalit2021: Turvallisuus on tunne, joka kuuluu kaikille – Johanna Leponiemi (215)

Turvallisuus voidaan ajatella kaiken läpäiseväksi periaatteeksi yhteiskunnassamme ja kunnallisessa palveluverkostossa. Turvallisuus on yhtä aikaa itsemääräämisoikeutta ja riippuvuutta, osallisuutta ja omaa rauhaa, tässä ja nyt toteutuvaa ja tulevaisuuteen kurkottavaa. 

Oletko tullut ajatelleeksi, mitä turvallisuus merkitsee päiväkotilapselle tai koululaiselle? Se konkretisoituu toteutuneissa ryhmäkoissa ja läsnä- tai lähellä olevien lapsia varten koulutettujen aikuisten määrässä. Se toteutuu lähialueella tuotetussa ja valmistetussa monipuolisessa ruoassa sekä saatavilla olevina lapsen sosiaali- ja terveyspalveluina. Turvallisuutta on se, että vaaditaan oppimista, ei vain olemista, ja jos on kummassakaan jotain haastetta, siihen saa eriasteista tukea ilman kohtuutonta huoltajan taistelua. Lapsen turvallisuutta perheessä lisää pienikin saatavilla oleva kotiapu, kun lapsen huoltaja sitä tarvitsee, päihteetön arki ja juhla, lapselle esteettömät leikkipaikat ja ainakin yksi harrastus.

Nuorille turvallisuus voisi merkitä sitä, että voi olla menestymättä koulussa vielä 14-vuotiaana ja erehtyä opiskelualan valinnassa 19-vuotiaana. Se voisi merkitä myös sitä, että voi satuttaa mielensä, joutua huonoille teille, jopa rikoksen uhriksi, mutta silti saada matalan kynnyksen apua, tarvittaessa massiivista apua ja vastaantuloa, jopa valvontaa. Turvallisuus on kaverisuhteita ilman kiusaamista, jämptejä aikuisia opettajina, ohjaajina, mentoreina ja esikuvina. 

Turvallisuus nuorille toteutuu myös kehorauhassa. Nuorelle aikuiselle turvallisuus merkitsee sitä, että voi olla se oma itsensä, johon on juuri tutustunut ja joksi on juuri tullut. Turvallisuus nuorelle voisi merkitä myös sitä, että voi saada lapsen ja silti opiskella, rakentaa oma koti kohtuullisin kustannuksin, saada valmistuttuaan vakituinen työ, päästä osalliseksi yhteiskunnan jäseneksi ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ilman pelkoa naurunalaiseksi tai maalittamisen kohteeksi joutumista. 

Entä mitä turvallisuus on keski-ikäisille? Heille, jotka ovat jo riippumattomia monesta asiasta, jotka asuvat omistusasunnossa, jotka ovat jo kasvattaneet lapsensa, ehkä haudanneet vanhempansa, isovanhempansa ainakin? Turvallisuus voisi merkitä heille sitä, ettei työpaikkakiusaaminen, työhönsä väsyminen, avioero tai muut ihmissuhdevaikeudet, elämänvarren yllättävät käänteet, syöpään tai mihin tahansa sairastuminen suista kokonaan järjestelmän ulkopuolelle, epäoikeudenmukaisuuteen ja välinpitämättömyyteen. Turvallisuutta kaikille on myös oma asunto kaikille kaikissa elämäntilanteissa, siis ihan kaikille. 

Turvallisuus merkitsee toimivaa ja kaikille edullista terveydenhuoltojärjestelmää. Keski-ikäiselle se merkitsee sitä, että niin kuin lapsensa myös ikääntyvät vanhempansa saisi päivähoitoon työajaksi, tai että kaukana asuvalle muistisairaalle vanhemmalle on järjestettävissä hoivaa ja huolenpitoa eri vaihtoehdoin inhimillisesti, vaikka se maksaisi jotain myös omasta pussista. Ja tämä hoiva ja huolenpito ulottuisi myös keski-ikäiseen itseensä sitten hauraana vanhuksena. Turvallisuus syntyy siitä, että tulonhankinnasta maksetut verot käytetään ja riittävät edellä kuvatun kustantamiseen ja verojen välttely on vaikeampaa kuin niiden maksaminen, varsinkin suuryrityksille.

Entä työntekijä tai yrittäjä, mitä turvallisuus merkitsee heille? Se on ennustettavuutta ja pysyvyyttä, mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä, valloittaa uusia markkinoita ja saavuttaa uutta osaamista. Tämä pitää sisällään myös kouluttautumista, tukiverkkoja tai reiluja markkinatalouden sääntöjä niin globaalisti kuin ekologisestikin.

Turvallisuus on suurtakin isompi asia, kun sitä katsoo luonnon lajikadon ja sukupuuttoaallon pysäyttämisen sekä kestävän kehityksen näkökulmasta. Turvallisuus on ihmislajin jatkuvuuden prinsiippi, kun sitä rakennetaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti globaalin vastuuntunnon ja ylisukupolvisuuden ajatuksen voimalla. Turvallisuus on tunne, joka kuuluu kaikille. Tunnetko sinä sitä?