Kuntavaalit2021: Haaveiletko sinäkin salaa Merikosken palauttamisesta? – Urho Haho (230)

Jatko-sodan jälkeen elettiin voimakasta jälleenrakennusaikaa. Suomelle lankesi maksettavaksi suuret sotakorvaukset ja maalla piti teollistua nopeasti. Nopeasti teollistuva Suomi tarvitsi kipeästi sähköä ja 1940-luvulla paras tapa tuottaa sähköä oli vesivoima. Karjalan menettämisen myötä menetettiin suuret vesivoimavarat Vuoksen vesistössä ja näin päädyttiin valjastamaan Oulujoki ja Kemijoki sähköntuotantoon.

Oulun kaupunki on rakentunut nykyiselle paikalleen pelkästään Oulujoen vuoksi. Joki on toiminut vesireittinä liikenteelle, sitä pitkin on kuljetettu tervaa, uitettu tukkia ja se on myös tarjonnut leivän pöytään lohen muodossa. Jokivartisten elämän tärkein asia oli joki. Oulujoki on ollutkin Euroopan parhaimpia lohijokia Kemi- ja Torniojoen jälkeen. Valjastamisen seurauksena perinteinen jokikulttuuri menetettiin ja Oulu suistokaupunkina on unohdettu.

Merikosken vesittäminen on äärimmäisen tärkeä hanke, jota itse aion edistää Oulun valtuustossa. Merikosken kuivauomaan on syntymässä koskea 23 hehtaaria, keskelle Oulun kaupunkia. Koski toimii lisääntymisalueena uhanalaisille vaelluskaloille, se tarjoaa veneilijöille, melojille ja kalastajille uskomattoman paikan harrastaa. Virtaava vesi tuo myös toivoa kaupunkilaisille ja on luovuuden lähde, ihmettelyn ja ihailun aihe. Maailman kaunein lähiluontokohde saattaa syntyä kaupungin keskelle jos näin halutaan tehdä.

Merikosken voimalaitos tuottaa kaupungille muutamia miljoonia vuodessa. Taloudellisesti katsottuna on arvoitu, että kaupunki omistaa Merikosken voimalaitoksen alueella yli 100 miljoonan euron edestä tonttimaata Oulun parhaimmalta paikalta. Purkamalla Merikosken voimalaitoksen Oulujoki muuttuu luonnontilaiseksi yli 40 kilometrin matkalta, meille syntyisi suuren Merikosken lisäksi useita muita koskia Oulu-Muhos välille esimerkiksi Madekosken alueelle. Tonttituottojen lisäksi meille syntyisi uutta yritystoimintaa ja elinkeinoja joen aktiviteettien ympärille. Vaelluskalakannat kohenisivat huomattavasti ja Oulujoesta voisimme puhua taas merkittävästä lohijoesta. Nousihan Oulujokeen viimevuonna enemmän lohta merikosken kalaportaan yli mitä Simojokeen.

Ikuisesti Merikoski ei tule olemaan padottuna, kyse on siitä milloin kaupunki kokee sen, että voimalaitos on palvellut meitä hyvin kaikki nämä vuodet ja on aika kääntää sivua. Oulun kaupunki tienaa enemmän vapaana virtaavasta Merikoskesta kuin padotusta. Virtaava vesi on toivoa.