Kuntavaali2021: Arvovalinnat ovat politiikan ydintä – Eija Tuomaala (316)

<![CDATA[

Ovatko arvomme muuttuneet? Poliitikon ensisijainen tehtävä ei ole tietäminen vaan tahtominen: näkemys siitä, mihin suuntaan haluamme yhteiskuntaa viedä.

Toki hyvät päätökset edellyttävät aina myös tietoa. Siksi poliittiset päätökset tehdään aina valmistelun pohjalta. Tämä tarkoittaa, että poliitikoilla on tukenaan joukko virkamiehiä, jotka hankkivat tietoa päätöksenteon pohjaksi ja arvioivat vaihtoehtoja ja niiden seurauksia. Poliitikkona suhteutan virkamiesten antamia tietoja omiin arvoihini, tavoitteisiini ja käsityksiini siitä, mikä on hyvää ja oikein. Siltä pohjalta muodostan poliittisen kantani kulloinkin päätettävänä olevaan kysymykseen.

Nykyajan yhteiskunnalliselle keskustelulle on tyypillistä, että tutkimustietoa kyseenalaistetaan, oman näkemyksen tueksi etsitään vaihtoehtoisia faktoja, tai omien arvojen mukainen valinta yritetään saada näyttämään ainoalta mahdolliselta järkevältä vaihtoehdolta.

Toisaalta yhteiskunnalliset vaikutussuhteet ovat niin monella lailla monimutkaisia, että varmoja totuuksia päätöksenteon pohjaksi on oikeastikin vaikeaa löytää. Tosiasiat näyttävät erilaisilta, riippuen mistä näkökulmasta niitä katsotaan, mutta kaikki nämä näkökulmat voivat silti olla päätöksenteon kannalta yhtä olennaisia.

Usein poliittiset ristiriidat muodostuvatkin kamppailuksi siitä, mistä näkökulmasta asiaa tulisi tarkastella. Arvot, tavoitteet, tieteenalojen väliset ristiriidat ja enemmän tai vähemmän perustellut väitteet muodostavat poliittisessa keskustelussa iloisen – tai jopa vihaisen – sekamelskan.

Millä arvoilla päätämme vanhusten, lasten, nuorten ja omaishoitajia koskevat asiat? Millä arvoilla mietimme kaupungin työntekijöiden hyvinvoinnin, koska hehän toteuttavat niitä tehtyjä suunnitelmia.

Minun arvoni vaikuttavat myös asioihin, joista olen päättämässä, myös omassa elämässäni. Kohtelen toisia niin kuin haluan itseäni kohdeltavan. Seison myös omien arvojeni takana. Jokaisen on hyvä miettiä omat arvonsa, koska arvojen pohtiminen voi lisätä hyvinvointia. Omat arvoni ovat: rehellisyys, avuliaisuus, anteeksianto ja itsekunnioitus.

Tehdään yhdessä parempi Oulu.

 

]]>