Kuntaliitto selvitti: Oululaiset tyytyväisiä kaupungin toimintaan koronatilanteessa

<![CDATA[

Lähes kaksi kolmososaa, eli 67 prosenttia, oululaisista on tyytyväisiä koronatilanteen hoitoon yleisesti Oulun kaupungissa.

Yli puolet ovat tyytyväisiä asiaa koskevaan viestintään, 63 prosenttia, ja asukkaiden turvallisuuden varmistamiseen, 57 prosenttia.

Lähes puolet on tyytyväisiä tiedonsaantiin liittyen kunnallisiin palveluihin, 48 prosenttia. Oululaisten tyytyväisyys on samalla tasolla kuin kaikkien tutkimuskuntien asukkaiden keskimäärin.

”Keväällä puhjennut koronaepidemia haastoi keväällä kunnat ja niiden toiminnan ennennäkemättömällä tavalla ja nopeudella. Tulokset osoittavat kuitenkin, että kunnat ovat onnistuneet kuntalaisten silmissä kiitettävän hyvin koronatilanteen hoidossa. Tyytyväisyys kunnan toimintaan näkyi kaikenikäisten kuntalaisten vastauksissa, kertoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Tiedot perustuvat Kuntaliiton kyselyyn, jolla selvitetään kuntalaisten suhtautumista omaan kuntaan ja sen palveluihin.

Lisätietoja: Kuntaliitto.fi

]]>