Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma etenee

Kestävien liikkumismuotojen edellytyksiä parantamalla lisätään kaupungin viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kaupunkilaisten hyvinvointia. Suunnitelma tukee myös Oulun kaupungin tavoitetta hiilineutraaliudesta.

Kestävä liikkuminen tarkoittaa liikkumista kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Oulun kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2030 kestävien kulkumuotojen osuus oululaisten tekemistä matkoista on 50 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että jokaisen oululaisen tulisi vaihtaa noin kaksi automatkaa viikossa joko pyöräilyyn, kävelyyn tai joukkoliikenteeseen.

Valmista tämän vuoden lopussa

Työn visioksi on tällä hetkellä muodostunut: Oulu neljän vuodenajan kestävän liikkumisen mallikaupunki. 

Ensimmäiset työpajat pidettiin marraskuun puolivälissä. Virkamiestyöpajaan osallistui 13 ja lautakuntatyöpajaan 17 henkilöä. Työpajoissa keskusteltiin muun muassa kestävän liikkumisen mahdollistamisesta pinta-alaltaan laajassa kaupungissa, keskustan liikennejärjestelyistä sekä maankäytöstä. 

Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen vuodelle 2020. Hankkeen toteuttaja on Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Konsulttina toimii WSP Finland Oy. Työtä tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 puoliväliin mennessä.

 

SUMPissa käsiteltäviä osa-alueita ovat:

–  kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden sekä turvallisuuden edistäminen

 -  julkisen liikenteen palvelujen laadun, turvallisuuden ja käytettävyyden parantaminen

 -  matkaketjujen eli eri liikennemuotojen yhdistämisen kehittäminen

–  kaupunkilogistiikan tehostaminen ja ulkoisten vaikutusten (esim. melu ja päästöt) vähentäminen

-   liikkumisen ohjaus eri kohderyhmät (esim. koulut ja työpaikat) huomioiden

-   älykkäät liikennejärjestelmät