Jyty ja JHL menevät jälleen lakkoon – vaikuttaa ainakin koululaisten ruokailuun

Lakko alkaa keskiviikkona 30. syyskuuta aamuyöllä klo 00 ja loppuu perjantaina 2. lokakuuta työvuorojen päättymiseen. Lakolla vastustetaan Oulun kaupungin ulkoistamissuunnitelmia. Lakon piirii kuuluvat nyt myös koulusihteerit ja koulunkäynninohjaajat.

Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi jatkovalmisteluun ulkoistamissuunnitelmat. Suunnitelmissa on muun muassa Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluiden kokonaisulkoistus.

Lakko koskee 1600 työntekijää. Lakko on rajattu siten, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, terveyttä tai omaisuutta. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu viranhaltijat, palo- ja pelastustoimi, ympärivuorokautinen hoito ja hoiva, omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat, Oulun Vesi, koronavastaanotot, mielenterveystyön ja kehitysvammatyön tuettu asuminen ja kotihoidon palvelut.  

Ympärivuorokautinen päivähoito kuuluu lakon piiriin.

Lopullisen päätöksen palveluiden ulkoistamisesta tekee kaupunginvaltuusto.