Virtuaalineuvoja OuluBot ohjaa tapahtumien äärelle kysymysten avulla

Jos etsit Oulussa järjestettäviä tapahtumia, kannattaa siinä hyödyntää Oulun kaupungin sivuilta löytyvää OuluBottia, joka vastaa kysymyksiin ja hyödyntää tiedonhaussa Mun Oulun tapahtumakalenteria.

Mun Oulu sivuilla oleva tapahtumakalenteri palvelee asiakkaita nyt entistä helpommin ja kätevämmin. OuluBot osaa ohjata käyttäjän eri alakategorioiden avulla häntä kiinnostavien tapahtumien tietoihin. OuluBotin helppokäyttöisestä kalenterista voi kätevästi etsiä tapahtumia käyttäjän sijainnin, kohdeyleisön, teeman tai tapahtumatyypin mukaan. OuluBottia pääsee käyttämään niin Oulun kaupungin nettisivuilla kuin matkailijan visitoulu.fi-sivustolla.

Tapahtumakalenteri on integroitu virtuaalisen neuvojan, OuluBotin kanssa. Tämä lisää tapahtumakalenterin saavutettavuutta ja tunnettavuutta. OuluBot osaa hyödyntää käyttäjän sijaintitietoja ensimmäisenä suomenkielisenä chat-palveluna. Tämä palveluiden yhdistämisen kehitystyö on ollut ainutlaatuista jopa maailmanlaajuisesti.

Oulu tunnetaan korkeasta teknologiaosaamisestaan. Kun Oulun tapahtumakalenteria ja OuluBottia alettiin kytkeä toisiinsa, pystyttiin työssä hyödyntämään tätä osaamista. Kehitystyön ansiosta elävä tapahtumakaupunki ja vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu pääsee esiin entistä paremmin. Samaan aikaan valttikorttina toimii matkailijan mahdollisuus hyödyntää suoraviivaista digitaalista asiakaspolkua ja OuluBotin integraatiota matkailumarkkinoinnin kanaviin.

Kehittämistyöhön ovat aktiivisesti osallistuneet seudullinen matkailun yhteismarkkinointiyhtiö Oulun Matkailu Oy (VisitOulu) ja OuluBotin toimittaja Digital Workforce ja FrontAI, Mun Oulun tapahtumakalenterin toimittaja TownBase sekä Oulun kaupungin eri hallintokuntien edustajat. Idea sijaintipalveluiden käyttöönotosta OuluBotissa syntyi näiden toimijoiden digitaalisten asiakaspalveluiden osaamis- ja kehittämistavoitteiden yhdistämänä.

OuluBot nostaa uudella tavalla Oulun osaamista asiakkaiden palvelemisessa, opastamisessa ja ohjaamisessa eri digitaalisissa kanavissa. Kehitystyön toimijat tekevät tuloksellista ja tavoitteellista yhteistyötä, jota yhteinen tekeminen on tiivistänyt.

Sijaintitietojen hyödyntäminen eri tapahtumatietojen hakemisessa on ominaisuus, jota voidaan käyttää myös muissa Oulun kaupungin asiakaspalvelun kanavissa. Esimerkiksi Oulun joukkoliikenteen asiakas voi tiedustella lähimmältä bussipysäkiltä lähteviä vuoroja määränpään mukaan tai kaupungin kalastusluvan hankkija voi hankkia kalastusluvan vesialueen omistajalta kalastuspaikalla.

Lisätietoja:
Anna Meriruoho, matkailupalvelupäällikkö, BusinessOulu, p. 050 340 7270
Sirpa Myllymäki, projektipäällikkö, Oulubot -hanke p. 044 703 1406

Mitä kertoisit nuorelle työstäsi?

BusinessAseman palveluihin kuuluva Työn Taitajat on Oulussa kehitetty nuorisovaikuttamisen toimintamalli yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.

Työn Taitajat tuo paikalliset yritykset lähemmäs nuoria – tulevaisuuden tekijöitä. Ohjelma varmistaa yrityksiin tarvittavaa osaamista oikea-aikaisesti, niiden tulevia tarpeita ennakoiden. Työn Taitajat on tavoittanut ensimmäisellä toimintakaudellaan noin 1600 lukiolaista. Syksyllä 2021 myös yläkoululaiset pääsevät osaksi ohjelmaa.

Tavoitteena on tarjota oppijoille tietoa eri ammateista sekä nuorten omien vahvuuksien hyödyntämisestä.
Mukana on ollut yli 40 uratarinaa eri yrityksistä ja organisaatioista. Niitä tarvitaan lisää.

Viesti suoraan tuleville työntekijöille

Usea yritysedustaja on todennut, että tämäntyyppistä toimintaa on kaivattu – tässä on tilaisuus avata nuorille useita eri aloja.

Yritykset pitävät kyselyn mukaan merkittävimpinä asioina Työn Taitajat -toiminnassa yrityksen tunnetuksi tekemistä sekä tietoisuuden lisäämistä eri ammateista ja toimialoista. Työelämätaidot sekä osaamisen varmistaminen yrityksiin nähdään myös tärkeinä. Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset haluavat olla jatkossakin mukana toiminnassa.

”Solved rakentaa kestävämpää maailmaa nuorille, joten on luonnollista, että teemme työtä yhdessä myös lukiolaisten kanssa”, kommentoi Janne Hietaniemi Solved the Cleantech Companysta.

Roelof Aalpoel Screenteciltä kertoi, että nuorten odotukset ovat yleensä erilaiset kuin mitä työtehtävät todellisuudessa ovat, ja siksi nuorten kanssa oli mukava keskustella aiheesta. Yritykset kokevat toimintamallin heille vaivattomaksi ja tapahtumakonseptin toimivaksi: ura- ja yritystarinat toteutetaan joko etukäteen valmistellun esityksen tai haastattelun muodossa.

”Yrityksenä haluamme tukea tämäntyyppisiä tapahtumia. Haastattelu oli erittäin hyvä idea sillä se vähentää yrittäjän aikaa ja vaivaa merkittävästi. Uskon, että yritystarinat ovat tärkeitä nuorelle kuulijoille ja työuraansa miettiville”, kommentoi Mikko Ahokas Macon Oy:stä.

Työn Taitajat madaltaa kynnystä siirtyä työelämään

Työn Taitajat koetaan oppilaitoksissa ketteräksi, uudeksi tavaksi toimia. Työn Taitajien tuotteet Työelämäpäivä ja Työelämäoppitunti ovat Oulussa nyt osa lukioiden oppilaanohjausta. Oppilailta saadun palautteen mukaan Työn Taitajat on onnistunut madaltamaan kynnystä siirtyä työelämään sekä vakuuttanut nuoria siitä, että omaa osaamista kannattaa tarkastella laajemmin. Jokaisen osaamiselle on paikkansa Oulun seudun moninaisessa yrityskentässä.
”Ilmapiiri oli kannustava ja sain konkreettisia vinkkejä työelämään ja opiskelupaikan valintaan. Sain varmuutta tulevaisuuteen, enää ei pelota niin paljoa”, lukion 1. luokan oppilas kommentoi.

Työn Taitajat on myös motivoinut nuoria hankkimaan tietoa useammista yrityksistä sekä syventämään tietoa jo nyt tunnetuimmista yrityksistä, kuten Nordea ja Valio. Nuoret ovat saaneet tietoa myös itse työn hakemisesta ja työhaastatteluista. Tapahtumat ovat saaneet kiitosta aitoudestaan, käytännönläheisyydestään ja informatiivisuudestaan.

Toiminnan skaalaaminen ja vaikuttavuus lähikuntiin

Syksystä 2021 alkaen Työn Taitajien toiminta viedään Oulussa yläkouluihin. Toiminnassa huomioidaan erityisesti työvoimapula-alat ja ennakoidaan myös tulevaisuuden osaamistarpeita. Yksi keskeisimpiä toiminteita tässä ohjelmassa on osaamistarpeiden laajempi tarkastelu. Esille tuodaan esimerkiksi, mitä teknologia- ja ICT-osaaminen mahdollistaa eri ammateissa ja yrityksissä. Mukaan nostetaan myös terveysteknologiaan tai ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen liittyviä innovaatioita.

Tavoitteena on toiminnan skaalaaminen eri tavoin siten, että myös lähikuntien tulevaisuuden osaajat pystytään osallistamaan siihen. Toiminta on mahdollista skaalata myös myöhemmässä vaiheessa työuraansa oleville aikuisille. Lisäksi suunnitelmissa on enemmän toiminnallisuutta sisältäviä, BusinessAsemalla toteutettavia kokonaisuuksia.

Tule mukaan vaikuttamaan yhdessä nuorten kanssa

Oulun yliopiston LUMA-keskus on tiiviisti mukana Työn Taitajissa. ”Oulun menestys riippuu osaamisesta. LUMA-keskuksena pyrimme edistämään monipuolisesti tieteellisen tiedon hyödyntämistä Oulun parhaaksi, ja Työn Taitajat mahdollistaa viestimisen suoraan kohderyhmille”, toteaa Jouni Pursiainen.

Tarve uusille erikokoisille yrityksille eri toimialoilta on suuri. Mukaan toimintaan pääset jättämällä yhteystietosi tästä linkistä.

Mysteeripeli – hieman erilainen kesäyritys

Luova farmi -osaamishanke valmentaa luovien alojen tuottamisesta kiinnostuneita nuoria käytännön tekemisen kautta. Parikymppiset ystävykset Senni Pohjanen ja Olivia Eklund osallistuivat keväällä järjestettyyn hankkeeseen pop-up -tyylisellä Solve Oulu -mysteeripelillään. Pelin saamasta vastaanotosta innostuneena kaksikko päätti lähteä ideallaan mukaan nyt myös BusinessOulun ja TAT:n Kesäyrittäjä-ohjelmaan.

Pakohuonepeleistä on tullut viime vuosien mittaan suosittuja aktiviteettikohteita. Niissä huoneeseen suljettujen osallistujien tulee selvittää tiensä ulos vaaditun ajan puitteissa suorittaen erilaisia päättelykykyä ja yhteistyötä vaativia tehtäviä. Pohjanen ja Eklund sanovatkin olevansa kokeneita pakohuonekävijöitä.

–Sieltä se inspiraatio tähän meidän yritysideaan on alun perin lähtenyt, Pohjanen sanoo.

Yrittäjien versio pelistä eroaa kuitenkin pakohuonekonseptista sillä, ettei tarkoituksena ole päästä pois mistään tietystä tilasta. Se jäljittelee Cluedo-lautapelin sääntöjä, jossa pelaajien tehtävänä on ratkaista murhamysteeri kysymällä muilta pelaajilta kysymyksiä.

–Kyseessä on ikään kuin tosielämän Cluedo, jossa pelaajien tulee selvittää pelin aikana vastaukset annettuihin kysymyksiin tilasta löytyvien vihjeiden avulla. Me ohjaajat seuraamme peliä tarkkailuhuoneesta ja annamme vihjeitä, Pohjanen selittää.

Tilojen hankinta haasteena

Toistaiseksi mysteeripeliä on päästy testaamaan vain Luova farmi -hankkeen aikana. Silloin se toteutettiin neljä päivää kestäneenä ilmaistapahtumana Tuiranpuistossa entisen ylilääkärin asunnossa. Peli sai kaksikon mukaan kävijöiltä todella hyvän vastaanoton.

–Paljon tuli viestejä palautevihkoon, että lisää tällaista! Moni kiitteli sitä, että oli kerrankin jotain vähän erityyppistä, kuin perus pakohuonepelit.

Tapahtuman lyhyen keston vuoksi järjestäjät saivat tilat ja laitteistot ilmaiseksi käyttöönsä. Nyt yrittäjäkautena uusien tilojen hankinta on muodostunut haasteeksi, sillä Oulusta ei ole vielä löytynyt pelin järjestämiseen sopivaa kohdetta pidempiaikaiseen käyttöön. Eklund ja Pohjanen ovatkin yrittäneet kartoittaa mahdollisuuksia siihen, että peliä voitaisiin toteuttaa lyhyemmissä pätkissä eri paikoissa.

Peliä on tarkoitus alkaa järjestämään kunnolla loppukesästä, kun käytännön asiat saadaan hoidettua ja yrittäjien aikataulut antavat myöten. Resurssit peliyrityksen pyörittämiseen ovat rajalliset, mutta kaupungin myöntämä kesäyrittäjätuki on ollut korvaamaton apu. Markkinointi on suunniteltu järjestettäväksi sosiaalisen median kautta, ja mietinnässä ovat myös mahdolliset nettisivut.

–Luovan farmin aikoihin meitä oli neljä henkeä tätä järjestämässä. Silloin yksi meidän tiimistä teki nettisivut, joiden kautta pystyi varaamaan ajan peliin. Nyt kun meitä on enää kaksi, niin saa nähdä, osaammeko itse tehdä samanlaiset, Eklund nauraa.

Monessa mukana

Tapahtumatuotannosta kiinnostunut parivaljakko on järjestänyt aiemmin muun muassa tanssikerhoja ja pienempiä tapahtumia lapsille. He kuvailevatkin itseään persooniksi, jotka ”tekevät koko ajan jotain” ja ”hankkiutuvat kaikkialle”.

–Tykkäämme siitä, että on jotain tekemistä. Ehkä se on vähän sellainen yrittäjähenkisten ihmisten piirre. Olemme saaneet kommenttia, että täydennämme toisiamme osaamisessa, Eklund sanoo.

Yrittäjyysura siintääkin molempien haaveissa. Tämä näkyy myös heidän alavalinnoissaan; Pohjanen opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa liiketaloutta, ja Eklund aloittaa samat opinnot tulevana syksynä kansainvälisellä puolella.

–Mahdollisesti tulemme tulevaisuudessakin toimimaan yrityskumppaneina, Pohjanen hymyilee.

Eklund ja Pohjanen toivovat mysteeripelilleen olevan kysyntää silloinkin, kun he alkavat sitä jälleen loppukesästä järjestää. Ideoita heiltä ei kuitenkaan puutu, jos käy niin, ettei kyseinen konsepti otakaan tuulta alleen.

–Sitten aiomme lähteä jollekin muulle kulttuurilinjalle. Jos tämä ei toimi, niin varmasti jokin muu idea toimii. Eli emme aio lopettaa!

Virtual Showroom tarjoaa näyteikkunan hyvinvointia tukeville ratkaisuille

Onko yrityksesi tuotevalikoimassa kuntalaisen hyvinvointia tukevia teknologisia tai digitaalisia ratkaisuja? Haemme nyt yrityksiä esittelemään ratkaisujaan Virtual Showroom -palveluun.

Virtual Showroom on verkossa käytettävä, kaikille avoin palvelu, jonka avulla kuntalaisille ja sote-ammattilaisille esitellään hyväksi havaittuja arkea helpottavia ratkaisuja. Nämä voivat olla teknologisia tuotteita, digitaalisia terveyspalveluja tai uusia innovaatioita. Esiteltävillä ratkaisuilla voidaan tukea esimerkiksi kuntalaisen kotona asumista, hyvinvointia ja omahoitoa. Palvelun kautta kuntalainen tai omainen saa tiedon, mistä ratkaisu on hankittavissa. Palvelu keskittää erilaiset hyvinvoinnin ratkaisut yhteen paikkaan ja helpottaa niiden löytämistä.

Palveluun osallistuminen on yrityksille maksutonta. Palvelu on koekäytössä vuoden 2021 loppuun saakka. Ehtona osallistumiselle on, että yrityksen tuottamat ratkaisut ovat suoraan kuntalaisen käytettävissä.

Valitsemme palveluun mukaan 20–25 yritystä ja ratkaisua.

Kiinnostuneet yritykset voivat hakea mukaan täyttämällä lomakkeen täällä:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z5rIXCn6VkOvXfQ2q8fCGw5E07QYeaNGnFtHUeHUaQpUMVo5OVo1RU9YTEpFTjFFSVdRUDBBR0pMWi4u

Ilmoittautuminen on auki elokuun loppuun saakka.

Virtual Showroom on kehitetty Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluja uudistavan POPsoten Innovaatio- ja testaustoiminnan osahankkeessa.

Lue lisää POPsotesta ja innovaatio- ja testaustoiminnasta: https://popsote.fi/osahanke/innovaatiot/

Lisätietoja:
12.7. asti Jenni Konttila, jenni.konttila(a)ppshp.fi
26.7. alkaen Tuija Puhakka, tuija.t.puhakka(a)ouka.fi

Opastetuille kävelykierroksille Pohjolan rengastietä pitkin

Ouluun sekä lähikuntiin pääsee tutustumaan tänä kesänä järjestettävien opastuskierrosten kautta.

Opastettuja kierroksia järjestetään jopa viidellä eri paikkakunnalla: Oulussa, Iissä, Limingassa, Tyrnävällä ja Kempeleessä. Kierrokset jatkuvat läpi kesän, aina elokuun loppupuolelle saakka ja teemavalikoima on ilahduttavan laaja.

”Tänä vuonna saadaan Ouluun uusi upea kaupungin rikoshistoriaan pohjaava kierros. Tämä on hyvä lisä aiemmin erittäin suosituksi nousseen Kummituksia ja kummallisia kohtaloita -kierroksen rinnalle. Limingassa kuulet tarinoita Vanhan Limingan julkkiksista ja Iissä vastaavasti Wanha Hamina ihastuttaa niin kauneudellaan kuin historiallaankin. Alueellisten opastuskierrosten lisäksi on aiempien kesien tapaan tarjolla Oulun seurakuntien kanssa toteutettavat, maksuttomat hautausmaakierrokset Oulun hautausmaalla Intiössä sekä Oulujoen hautausmaalla” kertoo toimitusjohtaja Kirsi Eskola Go Arcticista.

Go Arctic Oy ja Oulun seudun oppaat ry järjestävät kierrokset yhteistyössä kuntien kanssa.

”Nyt on kaikkien aikojen opastuskesä tulossa, kun saamme kierroksia näin monelle paikkakunnalle. VisitOulun lanseerama Pohjolan rengastie tukee kesäopastuksia täydellisesti”, Eskola toteaa.

Pohjolan rengastien kautta voi suunnitella itselleen sopivimman reitin vaikkapa lähikuntaan päiväreissulle. Rengastien kautta löytyy reitit niin autoilijoille, pyöräilijöille kuin julkiselle liikenteelle. Kierroksilla noudatetaan terveysturvallisuutta. Kierrosten maksimiosallistujamäärä on rajoitettu ja oppaat käyttävät äänentoistolaitetta, joten turvavälejä voidaan hyvin pitää ja silti kuuluvuus on taattu.

Lisätietoa kierroksista:
https://www.goarctic.fi/fi/palvelut/opaspalvelut/kavelykierrokset/
http://www.oulunseudunoppaat.fi/wordpress/kierrokset-nyt/

Osta lippusi täältä: https://shop.goarctic.fi/

Lisätietoja:
Kirsi Eskola, Go Arctic Oy
p.044 433 3151
kirsi.eskola@goarctic.fi

VisitOulu ja Oulun seutu mukaan kestävän matkailun kehittämisohjelmaan – Nallikari Lomakylälle Sustainable Travel Finland -merkki

VisitOulu on aloittanut laajan kestävän matkailun alueellisen kehittämistyön yhdessä BusinessOulun sekä kahdeksan Oulun seudun matkailualueen kanssa (Syöte, Rokua Geopark, Kalajoki, Liminka, Raahe, Hailuoto, Ii, Kempele). Oulun seudun tavoitteena on olla kestävän matkailun kärkikohde Suomessa. Kehittämistyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Visit Finland on myöntänyt ensimmäisen Sustainable Travel Finland -merkin Oulun seudulla Nallikari Lomakylälle.

VisitOulu koordinoi Oulun seudulla Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta vuoteen 2025 mennessä sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä matkailukohde. Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa matkailuyrityksille ja matkailualueille kestävän matkailun kehittämispolun ja käytännön tukea. Sen avulla kestävien valintojen omaksuminen yritysten arkeen helpottuu, ja kestävästä matkailusta tulee näkyvää.

”Kestävä kehitys on välttämättömyys ja sitä pitää edistää suunnitelmallisesti. Matkailun alueellinen kehittäminen ei voi perustua pelkästään kävijämäärien kasvattamiseen, vaan myös laatu on huomioitava. Viestimällä vastuullisen matkailun arvoja matkailijoille yritykset voivat vaikuttaa isossakin mittakaavassa kestävän matkailun kehittymiseen”, sanoo VisitOulun toimitusjohtaja Päivi Penttilä.

Tulevaisuuden matkailija on tiedostava ja harkitseva. Elämykset ovat yhä tärkeitä, mutta merkityksellisimmät matkakokemukset syntyvät luonnollisuudesta ja kosketuksesta aitoon paikallisuuteen.

”Kaikki voittavat, kun matkailua kehitetään tiiviissä yhteistyössä, ympäristön kantokykyä kunnioittaen ja paikallista kulttuuria vaalien”, Penttilä muistuttaa.

”Matkailukohteena Oulun seudulle on ensisijaisen tärkeää, että myös alueen matkailuyritykset on sertifioitu vastuullisiksi toimijoiksi. Kesäkuussa lanseerattu Pohjolan rengastie on yksi merkittävä askel kohti kestävää matkailukohdetta, jossa matkailun hyödyt jakautuvat mahdollisimman tasaisesti. Ympäristölähtöinen ja paikallisuudesta ammentava matkailu menestyy myös taloudellisesti”, Päivi Penttilä painottaa.

Alueellinen kehittämisohjelma käynnistyi yhteisillä koulutuksilla

VisitOulu on matkailun alueorganisaationa myös itse mukana Sustainable Travel Finland -ohjelmassa.Se haluaa edistää ennen kaikkea alueen matkailun ympärivuotisuutta sekä parempaa saavutettavuutta. Kestävän matkailualueen tunnustuksen saavuttaminen on pitkäjänteisen työn tulos. Keskeisenä kriteerinä on, että vähintään 51 % kansainvälisiä matkailijoita palvelevista matkailuyrityksistä täyttää ohjelman kriteerit ja on saanut STF-merkin.

Kehittämistyössä ovat mukana jo kymmenet VisitOulu -verkoston matkailuyritykset. Vuoden aikana VisitOulu on järjestänyt koulutuksia ja tehnyt tiivistä yhteistyötä matkailualueen yritysten sekä eri toimijoiden kanssa. Matkailun vaikeista ajoista huolimatta yritykset ovat olleet vastaanottavaisia ja innokkaita kehittämään toimintaansa edelleen.

”On ollut ilo huomata, että työ matkailun kestävyyden eteen koetaan tärkeäksi. Meillä on ollut yritysten kanssa hienoja hetkiä, kun olemme yhdessä tunnistaneet, kuinka paljon hyviä asioita he jo tekevät”, kertoo VisitOulussa kestävän matkailun toimenpiteitä koordinoiva Anna-Emilia Haapakoski.

Ensimmäinen Sustainable Travel Finland -merkki Oulun seudulla Nallikari Lomakylälle

Nallikari Lomakylälle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki 9.6.2021. Visit Finland myöntää merkin tunnustuksena siitä, että yrityksen toiminta täyttää kaikki Suomen kansalliset kestävän matkailun kriteerit. Nallikari Lomakylä oli ensimmäisten joukossa mukana, kun VisitOulu aloitti ohjelman tammikuussa. Kestävyyden eteen yritys on tehnyt töitä jo pitkään, joten päätös lähteä mukaan oli helppo.

”On hienoa olla mukana koko maanlaajuisessa ohjelmassa tekemässä omalta osaltaan Oulun seudusta kestävää matkakohdetta ja vastaamaan muuttuvaan kysyntään ympäristöä kunnioittaen myös toiminnan kasvaessa”, kertoo Nallikari Lomakylän toimitusjohtaja Sirpa Walter. Lomakylä on ollut Green Key -sertifioitu kohde vuodesta 2018.

”Kestävän matkailun ja ympäristötyön kehittäminen on jatkuva tie, jolla haluamme pysyä tulevaisuudessakin. Oman matkamme lisäksi seuraamme innolla myös muiden alueen yritysten matkaa ja vaihdamme mielellämme puolin ja toisin ajatuksia kaikesta kestävään matkailuun liittyvästä”, Walter jatkaa.

Lisätietoja Visit Finlandin maksuttomasta Sustainable Travel Finland -ohjelmasta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland

Lisätietoja:

Päivi Penttilä, toimitusjohtaja, VisitOulu
paivi.penttila@visitoulu.fi, +358 50 301 5803

Anna-Emilia Haapakoski, projektikoordinaattori, VisitOulu
Kestävä matkailu, Sustainable Travel Finland -ohjelma
anna-emilia.haapakoski@visitoulu.fi, +358 40 704 8475

Sirpa Walter, toimitusjohtaja, Nallikari Lomakylä
sirpa.walter@nallikari.fi, +358 44 703 1327

Oulun Nuorkauppakamari on Euroopan paras

Oulun Nuorkauppakamari palkittiin viime viikonloppuna koko Euroopan parhaasta nuorkauppakamaritoiminnasta vuoden 2020 aikana. Palkinto jaettiin etänä järjestetyssä Eurooppa-kokouksessa. Palkintoraati korosti etenkin kamarin laajaa yhteistyötä mm. Business Oulun sekä Oulun Kauppakamarin kanssa, sekä kiitteli jäsenistölle tarjottua koulutustarjontaa, jonka avulla nuoret pääsevät kehittämään projektitoiminta-, esiintymis- ja johtamistaitojaan.

Lisäksi Oulun Nuorkauppakamarin viime vuoden puheenjohtaja Ulla Pirkola pääsi kolmen parhaan joukkoon parhaan puheenjohtajan kategoriassa.

– Tämä on ihan mieletön tunnustus oululaiselle nuorkauppakamaritoiminnalle. Etenkin viime vuonna meidän jäsenistölle oli äärimmäisen tärkeää, että teemme hartiavoimin töitä yhä elinvoimaisemman Oulun eteen, ja että olemme osaltamme tukemassa paikallisia yrityksiä ja muita toimijoita haastavan koronavuoden aikana, Pirkola iloitsee.

– Nuorkauppakamarimme on toki saanut tunnustusta toiminnastaan myös aiemmin, ja etenkin projektejamme on palkittu kansallisesti sekä kansainvälisesti, mutta me nykyjäsenistö emme edes muista, että onko kamarimme voittanut tätä palkintoa aiemmin, Pirkola naurahtaa ja kertoo, että jäsenistö parhaillaan selvittää, onko kamari saanut vastaavaa tunnustusta 57-vuotisen historiansa aikana.

Oulun Nuorkauppakamari tunnetaan Oulun talousalueella mm. Liikukko Nää? -liikuntatapahtumasta, Nuuttipukki -hyväntekeväisyystempauksesta ja lukuisista kaupungin elinvoimaisuutta edistävistä projekteista.

– Parhaillaan jäsenistömme suunnittelee Live Oulu -popup-tapahtumaa yhdessä BusinessOulun kanssa sekä Arvoseminaaria yhdessä Oulun Kauppaklubin kanssa, valaisee kamarin tämän vuoden puheenjohtaja Arto Tanskanen.

Lisäksi syyskuussa Oulun Nuorkauppakamari järjestää Oulussa Suomen nuorkauppakamareiden Pohjois- ja Itä-Suomen kattavan alueen vaalikokouksen.

– Aluevaalikokouksessa katsotaan tänä vuonna kohti kestävää tulevaisuutta. Ohjelmamme on rakennettu kestävän kehityksen sekä vastuullisuuden ympärille. Lisäksi kokouksen osallistujat pääsevät kuuntelemaan pohjoissuomalaisia menestystarinoita, sanoo Anni-Mari Tuori, vaalikokouksen projektipäällikkö.

Oulun Nuorkauppakamari on yksi Pohjois- ja Itä-Suomen vanhimpia ja suurimpia nuorkauppakamareita. Nuorkauppakamaritoiminta on alle 40-vuotiaiden aktiivisten nuorten järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen kehittymis-, johtamis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Seuraava kamarin jäsenhaku aukeaa loppukesällä.

Kuva: Oulun Nuorkauppakamari on koejäsenet sekä kokeneet senaattorit mukaan lukien yli 100 vaikuttajan verkosto. Kamarin toiminta palkittiin Euroopan parhaana.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Ulla Pirkola (puheenjohtaja 2020) p. 044 235 5537

Arto Tanskanen (puheenjohtaja 2021) 044 793 1260

Oulu lanseerasi alueellisen AV-alan tuotantokannustimen

Tuotantokannustimen tavoitteena on lisätä Oulussa toteutettavien tuotantojen määrää, ja siten vaikuttaa positiivisesti niin aluetalouteen kuin kaupungin vetovoimaan.

Oulun AV-alan tuotantokannustimen hakuprosessi on avattu 15.6.2021. Oulun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.5.2021, että kaupungin kehittämisrahastosta rahoitetaan audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta 265 000 eurolla vuosina 2021 ja 2022. AV-alan tuotantokannustimen tavoitteena on lisätä Oulussa toteutettavien tuotantojen määrää, ja siten vaikuttaa positiivisesti niin aluetalouteen kuin kaupungin vetovoimaan. AV-alan tuotannot myös työllistävät alueella suoraan ja välillisesti suuren määrän ihmisiä.

Tuotantokannustimen käytännön koordinoinnista vastaa Pohjois-Suomen elokuvakomissio, joka toimii Oulun kaupungin alaisuudessa Business Oulu -liikelaitoksen yhteydessä. Pohjois-Suomen elokuvakomission palveluiden avulla kehitetään ja kasvatetaan audiovisuaalisen alan liiketoimintaa sen eri osa-alueilla.

Oulun audiovisuaalisen alan tuotantokannustin mahdollistaa tuotantoyhtiölle jopa 10 % palautuksen Oulussa syntyneistä kustannuksista. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi oululaisille työntekijöille maksetut palkat sekä paikalliset palvelu- ja tavaraostot. Tuotantokannustinta voi hakea yritys tai muu yhteisö taikka yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka toimii audiovisuaalisen tuotannon vastuullisena tuottajana. Kannustinta hakevalla tuotannolla tulee olla levityssuunnitelma ja sopimus jakelusta, sekä kokonaisbudjetista koossa 50 %. Tuotantokannustin maksetaan tuotantoyhtiölle jälkikäteen toteutuneiden, relevanttien kulujen perusteella.

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi nimeäminen ja av-alan tuotantokannustimen lanseeraaminen kertovat omalta osaltaan siitä, että Oulussa tapahtuu kerralla suuria edistysaskeleita luovien alojen suunnalla. Nyt ymmärretään, kuinka kulttuuria tukemalla ja elinkeinopolitiikkaa vahvistamalla edistetään myös elinkeinorakenteen ja luovien alojen kasvua.

Tuotantokannustinhakemus ja yleiset ehdot löytyvät BusinessOulun nettisivuilta, www.businessoulu.com/tuotantokannustin.

Lisätietoa:
Reetta Turula
Asiantuntija, Pohjois-Suomen elokuvakomissio
reetta.turula@businessoulu.com
040 489 5865

Uusi ravintolalaiva Bootti ankkuroituu ouluun

Uusi ravintolalaiva Bootti aloittaa toimintansa kesäkaudella 2021. Avaamisen on suunniteltu tapahtuvan kesäkuun aikana. Ravintolan sijainti on Vännmanninsaari (Kaarlenväylä) ja laivaan astutaan kaupunginteatterin läheltä, Pikisaaren sillan kupeesta. Pelkoa merisairaaksi tulemisesta ei kuitenkaan ole, sillä köydet eivät irtoa ja Bootti pysyy kotilaiturissaan.

Laivaravintoloiden tunnelmaa ei Oulussa ole päästy kokemaan 2000-luvun alun jälkeen, sillä kaupungissa ei ole ollut yhtäkään avointa ravintolakäytössä olevaa laivaa. “Bootti tuo myös peräänkuulutettua merellisyyttä ja oululaista historiaa laivojen kaupunkina jokaisen ulottuville, suositun ulkoilureitin äärelle”, toimitusjohtaja Pekka Kropsu kertoo.

Päivisin Bootissa nautitaan kahvilatuotteista sekä perinteistä lohikeittoa. Iltaa kohti tarjolla on nälän nujertava laivamenu, juomaa, teematapahtumia sekä esiintyjiä. “Bootti on merellinen olohuone, jonne päivisin ovat tervetulleita myös perheet. Illalla laivalla noudatetaan 18 vuoden ikärajaa ja tapahtumakalenteriin on suunniteltu tyylikästä vaihtuvaa ohjelmaa. Tiedotamme tulevista tapahtumista nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa”, ravintolapäällikkö Berit Leinonen kertoo.

150 paikkaa auringossa

Johtuen erinomaisesta sijainnista, paistaa aurinko kansille koko päivän – toki varjon alla on myös paikka turvassa sen säteiltä. “Ja viilennystä saa tiskiltä”, Berit lupaa. Laiva on kunnostettu tyylillä juurta jaksain ja se on rakennettu palvelemaan kesän läpi. Lasiseinät voidaan tarvittaessa sulkea, jotta vinkka pysyy niiden ulkopuolella. Kansilla viihdytään kahdessa kerroksessa ja myös yksityis- ja yritystilaisuuksien järjestäminen on mahdollista.

Asiakkaat tervetulleita “kun nokka näkkyy”

Parhaillaan Bootti saa vielä viime silaukset muuttuessaan ravintolaksi, jonka jälkeen laiva taittaa vesitse matkan Vännmanninsaareen. Toiveissa on, että Bootin löytävät niin oululaiset kuin matkailijatkin. Ravintola lupaa tiedottaa niin avaamisesta kuin tapahtumista verkkosivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa. Etsinnässä on myös vielä muutamia miehistön jäseniä kesäkauden ajaksi.

Lisätietoja:

Pekka Kropsu
Yrittäjä, toimitusjohtaja
+358 40 0458242 pekka.kropsu@boottiravintola.fi

Berit Leinonen
Ravintolapäällikkö
+358 41 314 4263 berit.leinonen@boottiravintola.fi

www.boottiravintola.fi

Oulun kaupungin yrittäjäpalkinnot jaettiin vuoden tauon jälkeen

Vuoden 2020 palkinnot jaettiin Oulun kaupungin edustajien ja palkittavien kesken järjestetyssä lounastilaisuudessa BusinessAseman Telesalissa tiistaina 8.6.

Vuoden 2019 yrityspalkinnot jäivät koronapandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi jakamatta, minkä vuoksi vuoden 2020 yrityspalkintojen valinnassa huomioitiin vuoden 2019 ehdotukset. Esityksiä palkittavista yrityksistä tekivät BusinessOulun yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä BusinessOulun henkilökunta ja oululaiset yritykset.

BusinessOulun johtokunta päätti tänä vuonna myöntää vuoden startup-yrityksen palkinnon Resistance Games Oy:lle, vuoden vientiyrityksen palkinnon Visidon Oy:lle ja Stiiknafuulia-palkinnon Hukka Oy:lle.

Tänä vuonna oli mahdollista jakaa myös vaihtuvan teeman palkinto, joka on vuoden 2020 kilpailussa ”Vuoden Ekosysteemitoimija”. Vuoden ekosysteemitoimijan palkinto myönnettiin Kielo Growth Oy:lle.

Yrityksille palkinnot jakoi BusinessOulun johtokunnan varapuheenjohtaja Sami Pikkuaho. Mukana tilaisuudessa olivat myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä, kaupunginjohtaja Päivi Laajala sekä BusinessOulun edustajat.

Vuosittaiset yrittäjäpalkinnot myöntää Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta. Palkintoraadin puheenjohtajana toimii Business Oulu -liikelaitoksen johtaja.

Perustelut palkintojen myöntämiseksi ovat seuraavassa:

Vuoden startup-yritys: Resistance Games Oy

Resistance Games Oy on peliyritys, joka on onnistunut harvinaisessa asiassa: kovasti kilpailluilla PC-pelien markkinoilla yritys on kyennyt suoraan nousemaan sarjaan, jossa julkaisijat ennakkorahoituksellaan mahdollistavat pelin kehityksen. Suorituksen tekee vielä merkittävämmäksi se, että Resistance Games kykeni nousemaan tähän asemaan suoraan ilman yleensä vaadittavaa prototyyppiä. Menestys perustuu yrityksen erittäin vahvaan ydintiimiin, johon on koottu osaavia ja pitkään pelialalla vaikuttaneita tekijöitä Oulun seudulta.

Yritys on saanut enkelisijoituksen neuvonantajaryhmältään, joka muodostuu vielä kokeneemmista pelialan veteraaneista Suomessa. Tällä hetkellä yritys työllistää 12 henkilöä tuotannossaan, ja samaan aikaan se käy useita neuvotteluita eri projekteista kansainvälisten julkaisijoiden kanssa. Yrityksen tavoitteena onkin kasvaa kahta tai kolmea yhtäaikaista PC-pelituotantoa tekeväksi yritykseksi, jolloin se olisi huomattavasti nykyistä kokoluokkaansa suurempi.

Resistance Games Oy on perustettu 2018 mutta varsinaiset toimet pelituotannon aloittamiseksi käynnistettiin 2019. Yrityksen ensimmäinen PC-peli tuli markkinoille syksyllä 2020. Resistance Games valittiin vuoden 2019 tulokkaaksi The Finnish Game Awards 2020 -peligaalassa.
resistancegames.com

Vuoden vientiyritys: Visidon Oy

Visidon Oy on Oulun yliopiston konenäkötutkijoiden vuonna 2006 perustama yritys, joka tuottaa korkealaatuisia mobiilikuvaamisen ratkaisuja. Yrityksen ohjelmistoratkaisut tarjoavat ratkaisuja mm. mobiililaitteiden automaattiseen kuva- ja videoanalysointiin, kasvojen tunnistukseen ja 3D-kuvantamiseen.

Yrityksen pääomistus jakaantuu perustajatiimin kesken. Liikevaihto on kasvanut viidessä vuodessa yli 12 miljoonaan euroon.

Visidon Oy:llä on asiakaspalvelu- ja myyntitoimistot Soulissa Etelä-Koreassa ja Shenzhenissä Kiinassa. Konttoreiden lisäksi myynti- ja asiakaspalvelutoimintaa on Taiwanissa ja Japanissa. Asiakkaita ovat mobiililaitevalmistajat ja sovelluskehittäjät. Yrityksen asiakkaat ovat alusta lähtien olleet ulkomailla. Yrityksen liikevaihdosta 100 % on vientiä. Päämarkkina-alueet löytyvät Aasiasta ja USA:sta.

Vuosi 2020 oli Visidon Oy:lle vahva kasvun vuosi poikkeustilanteesta huolimatta. Yritys näkee edelleen suuria kasvumahdollisuuksia teknologiasegmentissään. Maailmanluokan osaaminen tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa myös mobiilikuvantamisen ulkopuolelle.
www.visidon.fi

Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinto: Hukka Oy

Liikuntakeskus Hukka on liikunta-alan perheyritys, jolla on Oulussa pitkät perinteet. Yritystoiminta alkoi jo vuonna 1976, kun veljekset Seppo ja Jouko Rounaja perustivat Oulun Heinäpäähän Oulun Squashhallit Oy:n. 1980-luvulla toiminta laajeni ja squashin yhteyteen rakennettiin myös tenniskentät. 1990-luvulla kuvioihin tulivat tanssisalit, kiipeilyseinä ja budolajien tatamit. Vuodesta 2004 alkaen toiminta on jatkunut kuntoklubina, jossa toteutuu lähes 600 000 treeniä vuodessa. Toiminta on laajentunut neljästä squashkentästä yli 10 000 neliömetrin liikuntakeskukseksi. Viime vuosien aikana Hukka Oy on avannut myös kaksi uutta kuntosalia Ouluun.

Hukka Oy kehittää toimintaansa jatkuvasti ja on tehnyt paljon yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yritys toimii myös kummina AC Oulun, Oulun Kärppien, Oulun Kärppien naisten ja ETTA:n joukkueille.

Tänä päivänä Hukan toimintaa jatkavat Seppo Rounajan lapset. Vuonna 2020 liikevaihto oli noin 3,3 miljoonaa euroa ja Hukka työllisti noin 50 henkilöä.

Koronapandemian aiheuttama poikkeusvuosi on vaikuttanut liikuntakeskuksen toimintaan paljon. Hukka Oy on mukautunut muuttuneeseen tilanteeseen kehittämällä uusia digitaalisia palveluja sekä mm. tarjoamalla jäsenilleen välineitä kotiharjoittelua varten. Haastavista ajoista huolimatta Hukka Oy:n liikevaihto ja tulos ovat pysyneet hyvinä ja Hukka on tehnyt uusia investointipäätöksiä kuntosaliverkoston laajentamiseksi.

Hukka Oy jatkaa pitkäjänteistä yritystoimintaa liikunnan parissa Oulussa tavoitteenaan edelleen parantaa oululaisten elämänlaatua liikunnan avulla. Yritys kehittää toimintaansa ennakkoluulottomasti ja ketterästi kokeillen.
www.hukka.net

Vuoden ekosysteemitoimija: Kielo Growth Oy

Kielo Growth Oy on Oulussa toimiva yksityisomisteinen yrityshautomo ja aikaisen vaiheen sijoittaja. Kielo Growth on merkittävästi edistänyt oululaisten startup-yritysten mahdollisuuksia menestyä ja tarjonnut jäsenyrityksilleen yhteisön, missä startup-yritykset ovat voineet verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan.

Hautomo on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ja vahvistamassa alueemme startup-ekosysteemiä. Kielon yhtenä tavoitteena on kehittää alueen vetovoimaisuutta yritysten kasvun kautta. Sijoitustoiminnallaan, enkelisijoitusten aktivoinnilla ja yhteisön rakentamisella Kielo on täyttänyt alueen startup-ekosysteemissä olleita aukkoja startup-yritysten kasvupolulla.

Vuonna 2020 hautomotoiminta yhtiöitettiin omaksi Oulu Startup Incubator Oy:ksi. Kielo Growth Oy sai merkittävästi lisää paikallisia enkelisijoittajia.

Kielo Growth on sijoittanut 19 startup-yritykseen yhteensä yli 1 000 000 euroa. Yrityshautomossa on jäseninä 40 yritystä, joissa työskentelee noin 150 henkeä.

Kielo Growth Oy jatkaa tulevaisuudessa paikallisten enkelisijoittajien aktivoimista osakeantien kautta. Tavoitteena on lisätä sijoituksia alkuvaiheen startup-yrityksiin. Oulu Startup Incubator Oy jatkaa hautomotoimintaa tarjoten alkuvaiheen startup-yrityksille yhteisön ja tukea kasvuyrittäjyyteen osana Oulun startup-ekosysteemiä.
kielo.com

Lisätietoja:
Jarmo Lauronen
yrityspalveluiden päällikkö
BusinessOulu
044 703 1307
jarmo.lauronen@businessoulu.com