Strategia tulevaisuuden suunnittelun työkaluksi myös taloyhtiöissä

Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy:n uusi yrittäjä ja päävastuullinen isännöitsijä Tomi Haapaniemi AIT, ITS-TEK jätti yrityskauppojen yhteydessä taakseen uran sijoitusrahastojen omistamien suurkiinteistöjen kiinteistöpäällikkönä. Haapaniemi näkisi mielellään kiinteistöalan toimivien käytäntöjen yleistyvän myös taloyhtiöissä.

”Viime kesänä eläköityneen Heikki Lahden työn jatkaminen ja kehittäminen asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijänä tarkoittaa, että eläkerahastojen sijaan vastuullamme on kotitalouksien varat, jotka suurelta osin ovat kiinni asunnoissa. Asunto-osakeyhtiöt eivät tee liiketoimintaa, mutta arvon pitäminen ja sen kasvattaminen koskettaa jokaista asuntoa siinä missä sijoituskohteitakin.”

Esimerkiksi selkeä, tiiviskin toimintasuunnitelma olisi useassa taloyhtiössä omiaan vakauttamaan kehittämistä. Se myös selkeyttäisi hallituksen työskentelyä ja toisi kehitystyöhön jatkuvuutta henkilöstövaihdoksissa. Haapaniemi huomauttaa, ettei viiden vuoden korjaustarveselvitys riitä luotsaamaan taloyhtiötä riittävästi. Hänen mukaansa mitään monimutkaista strategianivaskaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä: Osakkaiden tahtotila taloyhtiön tavoitteista lähivuosien aikana voi hyvinkin mahtua muutaman ranskalaisen viivan perään.

”Myös se on strategia, että taloyhtiö keskittyy kiinteistön ylläpitoon entiseen tapaan. Kaikki keskustelu taloyhtiön toiminnan vaihtoehdoista lisää ymmärrystä siitä, että asumiseen liittyy myös oman asuinhuoneiston ulkopuolella paljon asioita, joista on syytä olla perillä.”

Haapaniemi sanoo, että tietoon perustuva ja ennakoiva yhteistyö korostuu hänen johtamassaan isännöintitoiminnassa. Yrityksen isännöitsijät pitävät huolen siitä, että taloyhtiöiden hallitukset saavat kokouksiin huolella valmistellut asiat ja että päätökset tehdään myös juridisesti pitävällä tavalla.

”Kymmenen vuoden takainen asunto-osakeyhtiölain uudistus siirsi merkittävästi vastuuta hallitukselle, mutta osallistumista päätöksentekoon ei edelleenkään kannata kaihtaa – päinvastoin – mutta osaavat ammattilaiset rinnalla auttavat koko hallitusta.”

”Isännöintitoimisto voi osallistua asunto-osakeyhtiöiden kehittämiseen merkittävästi”

Viime kesänä Haapaniemi siirtyi 34 vuotta toimineen isännöintitoimiston Heikki Lahti Oy:n päävastuulliseksi isännöitsijäksi yhtiön osakekannan oston myötä. Taloyhtiöitä palvelee toimistossa tällä hetkellä seitsemän henkilöä. Ennen Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy:n valikoitumista, katsasti Haapaniemi ostomielessä muitakin alan toimistoja vuosien saatossa. Yksi merkittävä tekijä juuri tämän yhtiön valikoitumisessa oli Heikin pitkään tekemän uran lisäksi yrityksen ISA-auktorisointi, joka takaa tietyn laatutason toiminnan suorittamisessa ja prosesseissa.

”Isännöintitoimiston auktorisointi edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä. ISA- auktorisointi tuo sen rinnalle myös toiminnan ulkopuolisen auditoinnin, joka suoritetaan määräajoin toiminnan laadun laadullisten kriteerien täyttämisen varmistamiseksi.”

Haapaniemi itse on entinen Norjan ja Ruotsin sarjojen jääkiekkoilija. Peliuran ohella hän opiskeli Luulajan teknillisessä yliopistossa rakennustekniikkaa, viettäen mm. vuoden Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla. Erityisesti rakentamisen kustannuksista ja projektinhallinnasta kiinnostuneen Haapaniemen kiinnostus isännöintialaan heräsi kuitenkin jo nuorella iällä.

”Suunnittelija keskittyy omaan osuuteensa ja urakoinnissakin edetään projekti kerrallaan. Meidän asiakasmassamme on jo sen kokoinen, että tekemällä työmme laadukkaasti, voimme saada aikaan merkittävän muutoksen asunto-osakeyhtiöissä.”

HLAHTI-logo

Oulun keskustassa sijaitseva täyden palvelun auktorisoitu isännöintitoimisto. Kauttamme saatte kaikki isännöintipalvelut luotettavasti ja ammattitaidolla. Olemme Suomen isännöintiliitto ry:n jäsenyritys.

Yhteystiedot:

Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH6
90100 Oulu

p. (08) 311 7106

www.hlahti.com