2433_Kariniemen_Kananpoika_Gourmet_Piri_piri_n14kg_v2