Innovaatioita ja virtuaalimaailmoja – opiskele insinööriksi Centriassa

Centria-ammattikorkeakoulussa voi jälleen, muiden insinööritutkintojen ohella, opiskella konetekniikkaa, sillä Centria sai konetekniikan insinöörin tutkinnonanto-oikeuden takaisin syksyllä 2019. Edellisen kerran konetekniikkaan otettiin opiskelijoita vuonna 2012.

Merius Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sarja sekä johtaja (opetus) Jennie Elfving Centria-ammattikorkeakoulusta.

”Tämä oli meille ja alueemme yrityksille hieno uutinen”, iloitsee Centrian opetusjohtaja Jennie Elfving, ja kiittelee alueen elinkeinoelämän kanssa tehtyä yhteistyötä tutkinto-oikeuden palauttamiseksi.

Konetekniikan koulutuksessa opiskellaan koneiden ja laitteiden mitoittamista ja suunnittelua, tuotantojärjestelmien kunnossapitoa sekä talouden hallintaa ja johtamista. Koneinsinöörin tutkinto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sijoittua teollisuuden eri ammatteihin. Konetekniikan insinööri voi työskennellä esimerkiksi tehtaassa tai tuotantolaitoksessa vuoromestarina, suunnitteluinsinöörinä, tuotantopäällikkönä tai vaikkapa tehtaanjohtajana.

”Tehdassuunnittelussa ja investointien suunnittelussa pääsee todellakin innovoimaan. Konetekniikan insinöörit ovat ensimmäisiä, jotka piirtävät investoinnin suuntaviivat ja tekevät suunnitelmat näkyviksi”, kuvailee kokkolalaisen asiantuntijayrityksen Merius Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Hannu Sarja. Yrityksen henkilöstöstä suurimmalla osalla on koulutustausta konetekniikassa.

”Suunnittelupöydällä myös suhdanteet näkyvät ensimmäisenä. Siinä mielessä konetekniikan insinöörillä on todellinen näköalapaikka jopa maailmantalouteen”, jatkaa Sarja.

Hannu Sarja korostaa, että konetekniikan opintotaustalla uramahdollisuudet ovat lukemattomat:

”Työuran edetessä voi suuntautua vaikkapa esimieheksi tai henkilöstöjohtamiseen, ja silloin johtaminen on helpompaa, kun tietää mitä ihmiset siellä tekevät. Tehtaiden turvallisuus on tärkeä asia, ja myös niihin tehtäviin voi konetekniikan taustalla työllistyä.”

Matematiikkaa ei tarvitse pelätä

Moni insinööriopintoja suunnitteleva saattaa pohtia mielessään, miten opinnoissa ja erityisesti matemaattisissa aineissa pärjää.

”Matematiikkaa ei pidä pelätä. Kaavoja ei tarvitse osata ulkoa, niitä voi kerrata kirjoista”, kannustaa Hannu Sarja.

”Insinööriopinnoissa on mielestäni tärkeää, että opiskelee hyvin perusasiat, kuten matematiikan ja fysiikan – sen jälkeen ammatilliset opintojaksot ovat helppoja. Jos perustieto puuttuu, muut kurssit voivat olla haastavia. Matematiikka on samaa eri insinööriaineissa, asioita vain tarkastellaan eri näkökulmasta”, tiivistää sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi valmistunut, Centrian TKI-toiminnassa asiantuntijana työskentelevä Simo Mäenpää.

Hän suosittelee myös opiskelutekniikan opintojaksoa kaikille opiskelijoille: jos haluaa opiskella tehokkaasti, sillä miten opiskelee, on iso merkitys opintojen etenemisen kannalta.

Centrian sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusalapäällikkö Aki Suokko kuvailee insinöörikoulutusta:

”Tavoitteena on, että valmistuvilla insinööreillä on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmaratkaisutaidot. Näiden lisäksi tärkeitä opinnoista saatavia taitoja ovat johtamiskyky ja omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta.”

Visuaalinen hahmotuskyky ja looginen, analyyttinen ajattelukyky ovat insinööriopiskelijalle hyviä ominaisuuksia, joista voi olla etua opiskelussa. Kaikenlaisia ihmisiä erilaisine vahvuuksineen kuitenkin tarvitaan – Hannu Sarja vertaa teollisuuden työntekijöitä palloilutermein: tarvitaan sekä tehokkaita suorituspiikkejä tekeviä hyökkääjiä että tasaista, pitkäjänteistä työtä tekeviä puolustajia ja maalivahteja.

Hannu Sarja

Huutava pula insinööreistä

Opetusjohtaja Jennie Elfving kertoo, että ammattikorkeakoulun yksi tärkeimmistä tehtävistä on edistää alueen ja yritysten elinvoimaa kouluttamalla uusia osaajia.

”Meidän toiminta-alueellamme on huutava pula insinööreistä ja näemme, että uusia avauksia tarvitaan tekniikan koulutusaloilla, jotta pystymme vastaamaan alueen tarpeisiin.”

Teknisten alojen korkeakoulutettujen hyvää työllistymistilannetta tukee myös suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestö SKOLin tekemä selvitys, jossa kartoitettiin muun muassa kone-, metalli- ja energiatekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikan alojen työvoiman tulevaisuudennäkymiä vuosina 2017-2025. Selvityksen mukaan osaajavajetta syntyy lähivuosina kokonaisuudessaan vähintään 9000 korkeakoulutetun verran. Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta 2017-2025, SKOL

Hannu Sarja komppaa Jennie Elfvingiä ja SKOLin tutkimusta, sillä osaajapula näkyy Sarjan yrityksen toiminnassa konkreettisesti.

”Aikaisemmin olimme tyytyväisiä, että saimme valita ne projektit, joissa olemme mukana. Nyt harmittaa, että joudumme jopa viikoittain kieltäytymään projekteista työvoimapulan takia”, kertoo Sarja.

Kokkola Industrial Parkin (KIP) 70 tuotantolaitosta työllistävät runsaasti eri alojen insinöörejä. Alueella työskentelee noin 2300 henkilöä erityisesti prosessi- ja kemiantekniikan, mutta myös muilta tekniikan aloilta. KIPin yrityksissä rekrytoidaan jatkuvasti uutta henkilöstöä, ja lähivuosina työpaikkoja tulee avautumaan lisää eläköitymisten johdosta.

”Alueemme teolliset yritykset tarjoavat loistavat urapolut tuleville insinööreille, ja Centrian tiivis yritysyhteistyö takaa opiskelijoille hyvät verkostoitumismahdollisuudet jo opiskeluaikana”, toteaa Jennie Elfving.

”Centria-ammattikorkeakoulu on tunnettu opetuksen lisäksi myös laadukkaasta ja laajasta TKI-toiminnasta. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuudet osallistua kehittämishankkeisiin ja päästä läheltä seuraamaan oman alansa viimeisimpiä trendejä.”

Konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusten lisäksi Centriassa voi opiskella tekniikan aloista tuotantotaloutta, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä prosessi- ja kemiantekniikkaa suomeksi tai englanniksi.

Centriassa on tutkitusti Suomen tyytyväisimmät opiskelijat – valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyssä Centria sijoittui ykköseksi vuosina 2018 ja 2019. (Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx)

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Tekniikan alojen asiantuntijat ovat avainasemassa tulevaisuuden tuotantolaitosten suunnittelussa ja siinä, mihin suuntaan kehitystä halutaan ohjata. Centrian opetussuunnitelmissa otetaan huomioon kestävän kehityksen näkökulma. Aki Suokko kertoo, miten tämä näkyy esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa:

”Sähkön kulutuksen kasvu on maailmanlaajuinen ja vieläpä erittäin positiivinen ilmiö. Thomas Edison totesi jo yli 100 vuotta sitten, että sähkövoima on elinvoimaisen talouden edellytys – tämä on vähintään yhtä totta nyt. Kaikki mikä voidaan, on hyvä tehdä sähköllä, sillä sähkö on kaikista energiamuodoista helpointa tehdä puhtaasti.”

Myös automatiikan avulla voidaan ohjata kulutusta.

”Automatiikka saattaa ohjata esimerkiksi pakastimia jäähdyttämään silloin, kun tuulivoimaa on paljon sähkömarkkinoilla, ja vastaavasti lämpötila voi pakastimessa hiukan nousta sähkön ollessa kallista. On myös mahdollista, että sähköautojen akut tasoittavat sähkön kulutuksen ja tuotannon vaihteluja. Usein automaatio toimii taustalla niin jouhevasti, että sen olemassaolo paljastuu vain ammattilaisille”, jatkaa Suokko.

Konetekniikan insinööri käyttää työssään myös virtuaalitodellisuutta. Hannu Sarja kertoo, että virtuaalisesti mallinnettu todellisuus saattaa säästää suunnittelussa sekä aikaa että rahaa.

”Kun tehdään ensin kaikki virheet virtuaalisesti, niitä ei tarvitse tehdä enää tuotannossa. Näin säästetään huomattavasti, kun lisätyölaskuja ei tule. Virtuaalimaailman avulla voidaan myös nopeasti näyttää sadoille ihmisille nopeasti, mistä on kysymys, ilman kymmeniä piirustuksia. Lisäksi valmiudet esimerkiksi hiilijalanjäljen laskemiseen ovat olemassa.”

Centria-ammattikorkeakoulussa on 3 000 opiskelijaa ja 300 työntekijää. Vuosittain valmistuu noin 490 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa, musiikki- ja yhteisöpedagogia, sekä noin 40 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta. Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa sijaitsevilla kampuksilla on mukava, rento tunnelma, jossa opettajat ovat helposti lähestyttäviä ja opintopolut ovat joustavia ja yksilöllisiä.

”Centriassa ihmiset on joustavia ja toisiaan huomioon ottavia, asiat sujuvat mukavasti ilman turhaa tärkeilyä”, tiivistää Simo Mäenpää, jolla on kokemusta asiasta sekä opiskelijan että työntekijän näkökulmasta.

Tutustu lisää osoitteessa: https://web.centria.fi/